CBT ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชน

เมื่อการท่องเที่ยวในเมืองปอนเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีหน่วยงานหลายแห่งเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนชาวบ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน