ยามโมงที่โป่งงาม

ส่วนเรื่องสุขภาพ ที่โดดเด่นคือกลุ่มปลูกผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ คนที่นี่ปลูกผักถึง 1,540 หลังคาเรือน เพราะทางตำบลเข้าร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มาเยี่ยม

สาครกับสาคร

เป็นเรื่องที่น่าแปลกดีเหมือนกัน ที่คนชื่อเดียวกันมาแต่งงานกัน โดยเฉพาะเมื่อคนทั้งสองได้จดทะเบียนสมรส เพราะนั่นได้ทำให้ทั้งคู่มีชื่อและนามสกุลเดียวกัน เรามีโอกาสได้พบ สาคร ศรีลาจันทร์ และ สาคร ศรีลาจันทร์ คู่สามีภรรยาแห่งชุมชนหนองฉิม

สวนหลังบ้าน ลุงบุญยศ

ตรงข้ามกับหมู่บ้านเมืองปอน ฝั่งนี้ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา ดินแห้งแข็ง ขาดน้ำ หลายจุดยังเป็นหินอยู่เลย แต่ถึงกระนั้น เราก็ได้เห็นรอยยิ้มผลิพรายบนใบหน้าของ ร้อยตรีบุญยศ ผอนวล ข้าราชการทหารผู้ออกราชการก่อนกำหนดมาตั้งแต่ปี 2555 แล้วหันมาเป็นเกษตรกร

สวนวนเกษตร สวนเกษตรทฤษฎีใหม่

หลังจากพูดคุยเรื่องเหมืองฝาย เราตาม สุวิทย์ วารินทร์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอนมายังไร่นาสวนผสมขนาด 11 ไร่ เลาะเลียบถนนหลังโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ที่มีลำเหมืองขนาบขนานไปตลอดเส้นทาง

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านมะนาว

เชื่อเถอะว่า ใครๆ ต่างก็รู้ดีถึงโทษของปุ๋ยเคมีว่า ยิ่งใช้เยอะ ผลผลิตที่ออกมาก็จะยิ่งแย่ตามไปด้วย แถมถ้ากินผลผลิตที่ปนเปื้อนเข้าไปสะสมมากๆ ก็ส่งผลเสียต่อร่างกาย