นักสานกุ๊บไต

เราเดินทางขยับออกมายังบ้านหมู่ที่ 2 บ้านเมืองปอน เพื่อมาดูงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งของคนไทใหญ่ ทันทีที่รถลัดเลาะเข้ามายังรั้วบ้าน องปุ้น ไชยวิฑูรย์ ชายสูงวัยผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ออกมาต้อนรับ

สตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน

เสื้อไตของคนไทใหญ่ ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่มีความโดดเด่น ด้วยพันผูกกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ และในปัจจุบันได้กลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ปีๆ หนึ่งไม่น้อยกว่า 700,000 บาทเลยทีเดียว

ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านหนองเงือก

มื่อผ้าฝ้ายดอนหลวงติดตลาดแล้ว บ้านหนองเงือกก็ไม่น้อยหน้า มีกิจกรรม ‘งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก’ จัดที่บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ต่อจากงานที่ดอนหลวง ครั้งหนึ่งประมาณ 3-4 วัน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 10 ล้านบาท