สุขในสิ่งที่มีอยู่ ดินดำ

นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางมาอำเภอภูเวียง ซึ่งมีการพบกระดูกไดโนเสาร์ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง โดยพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นอาคารครอบหลุมขุดค้นตัวพิพิธภัณฑ์อยู่ในอำเภอเวียงเก่า

ห่วงผู้สูงอายุขาดคนดูแล เร่งปฏิบัติการเปลี่ยนผู้สูงวัยสร้างเมือง

สภาพัฒน์ฯระบุครอบครัวไทยมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุลดลง ทำให้พบผู้สูงอายุขาดคนดูแลเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ สสส.ลงนามข้อตกลงร่วมท้องถิ่น ปฏิบัติการมุ่งสู่ผู้สูงวัยสร้างเมือง

ตั้งศูนย์ภัยพิบัติชุมชน รับมือน้ำท่วมใต้

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2560 มาพร้อมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ฝนถล่มหนัก 12 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ และหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขัง บางจังหวัดเจอน้ำท่วมเกือบตลอดปี

รวมเอกสาร เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง”

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง”

สสส.ลงนามความร่วมมือ60 อปท. สร้างเครือข่ายสูงวัยสร้างเมืองลุยปฏิบัติการดี๊ดีของชุมชนท้องถิ่น งัดกลยุทธ์“5อ.5ก.” พัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพ-อาหาร-ออกกำลังกาย-ออม-อาสาสมัคร พร้อมชวนหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อน 5ก.

1 2 3 15