สุขในสิ่งที่มีอยู่ ดินดำ

นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางมาอำเภอภูเวียง ซึ่งมีการพบกระดูกไดโนเสาร์ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง โดยพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นอาคารครอบหลุมขุดค้นตัวพิพิธภัณฑ์อยู่ในอำเภอเวียงเก่า

ฮอดแล้วกลางหมื่น

ฤดูกาลส่งผลต่อชีวิตของคนเราต่างกันไปตามบริบทแวดล้อม คนเมืองอาจบ่นขณะที่คนชนบทปิติยินดี แต่ไม่ว่าจะบ่นหรือชื่นชม เราต่างต้องอยู่ร่วมกันทุกฤดูกาลเหมือนสีสันหนึ่งของชีวิต

ที่โนนทอง_ทุกวันคือการเรียนรู้

ถีงยามนี้อ้อยล็อตสุดท้ายทยอยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ปีนี้เป็นปีที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พวกเขาต่างมีรอยยิ้ม ไม่เหมือนปีที่แล้วซึ่งแล้งจัดจนผลผลิตน้อย ขณะที่พืชสามัญประจำชาติอย่างข้าวราคาไม่ดีเอาเสียเลย

มากกว่าคำว่าบ้านชุมแพ

รวมกลุ่มรำวงผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กองทุนสวัสดิการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่คนบ้านมั่นคงเมืองชุมแพคิดและดำเนินการเองทั้งสิ้น

คือความสมดุลแห่งหนองกุงสวรรค์

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ภายในกลไกอันสลับซับซ้อนของการปกครองในประเทศไทย เฟืองตัวเล็กแต่มีจำนวนมากย่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนพัฒนา ลองเฟืองเหล่านี้ไม่มีคุณภาพหรือบกพร่อง ผลกระทบก็น่ากลัวอยู่ไม่น้อย

กองทุนซารีกัตมาตี

ความตายเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเอาไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีผู้จากไป ชาวมุสลิมทั้งหลายจึงถือเป็นวัตรปฏิบัติที่ต้องยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดั่งเช่นเรื่องราวของมัสยิดประจำหมู่ที่ 5 บ้านกูวาแห่งนี้

1 2 3