ศิลป์เสียง ดีเกฮูลู

เสียงเพลงพื้นเมืองแดนใต้แว่วดังมาจากเพิงไม้หลังหนึ่ง บริเวณหัวโค้งถนน รอยต่อของหมู่ที่ 2 มายังหมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะเหม กลุ่มชายทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นั่งเรียงรายกันเพื่อแสดงดีเกฮูลูให้ฟัง แต่ละคนรับผิดชอบเครื่องดนตรีแตกต่างกันไป

สตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน

เสื้อไตของคนไทใหญ่ ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่มีความโดดเด่น ด้วยพันผูกกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ และในปัจจุบันได้กลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ปีๆ หนึ่งไม่น้อยกว่า 700,000 บาทเลยทีเดียว

กลุ่มศรีฮาลากัต ญาบะ

ตามตำนานของคนมลายู เวลาที่บรรดานักปราชญ์หรือโต๊ะครูจะเผยแพร่คำสอนศาสนา พวกเขาจะล้อมวงและถ่ายทอดบทกวีหรือสะอิร เป็นท่วงทำนองหรือเสียงดนตรี นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า ‘ฮาลากัต’

บ้านหัวตุง

แม้ที่ตำบลแม่แรงจะมีการผลิตตุงล้านนาจำหน่ายกันหลายหลังคาเรือน แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีเพียงบ้านของ ลุงเสย มูลชีพ เพียงบ้านเดียวที่ผลิตหัวตุงขาย

วัดหนองเงือก

นอกจากสถาปัตยกรรมอันเป็นที่เลื่องลือ วัดหนองเงือกยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะมีพระเถระซึ่งได้รับการยอมรับจากสาธุชนในล้านนาหลายรูป

ปัญจักสีลัต

สีลัต เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่อยู่คู่กับดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานนับศตวรรษ แม้จะถูกสั่นคลอนไปบ้าง ตามจำนวนของผู้แสดงที่เริ่มน้อยลงเรื่อยๆ