วัดเมืองปอน

ภายในบริเวณวัดอันร่มรื่นบนถนนขุนปอนสถิต ประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ และศาลาอเนกประสงค์ โดยภายในอุโบสถมีพระประธาน และภาพวาดศิลปะพม่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแม่แรง

“…ท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมา ถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา…”

วัดหนองเงือก

นอกจากสถาปัตยกรรมอันเป็นที่เลื่องลือ วัดหนองเงือกยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะมีพระเถระซึ่งได้รับการยอมรับจากสาธุชนในล้านนาหลายรูป