เวที “ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหารและพันธุกรรม”

30 ส.ค. – 3 ก.ย. 2560 พบกับเวที “ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหารและพันธุกรรม” ในโซนภูมิปัญญา (Wisdom) มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ

นวัตกรรมภูมิปัญญาแก้ปัญหาชาวนาแล้งน้ำ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ในสังคมกสิกรรมของไทย เกษตรกรเป็นเหมือนดั่งกระดูกสันหลังของชาติที่ช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาให้เกิดขึ้น โดยมีการจัดงานวันเกษตรกรแห่งชาติขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี

ศิลป์เสียง ดีเกฮูลู

เสียงเพลงพื้นเมืองแดนใต้แว่วดังมาจากเพิงไม้หลังหนึ่ง บริเวณหัวโค้งถนน รอยต่อของหมู่ที่ 2 มายังหมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะเหม กลุ่มชายทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นั่งเรียงรายกันเพื่อแสดงดีเกฮูลูให้ฟัง แต่ละคนรับผิดชอบเครื่องดนตรีแตกต่างกันไป

อู่ต่อเรือลุงเล็ก

เราเคยดูการแข่งเรือยาว แต่ไม่เคยเห็นการต่อเรือยาวมาก่อน โดยเรือยาวถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมร้อยกับวิถีชีวิต ยิ่งในแถบภาคกลางที่มีแม่น้ำใหญ่หลายสายพาดผ่าน

ยาทัย สมุนไพรทำเอง

ภายในชุมชนบ้านโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ บริเวณบ้านหลังน้อยที่ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ ด้านหน้ามีคลองไหลผ่าน เป็นบ้านของยายอุทัย ยะนิล หรือยายทัย ผู้ที่อายุล่วงผ่าน 6 รอบปีไปแล้ว แต่ร่างกายยังแข็งแรง

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย (บีบหยา)

“…ในสมัยพุทธกาลมีหมอรักษาโรคท่านหนึ่ง ชื่อว่า ‘เจ่หว่าก๊ะ’ กล่าวว่าเป็นหมอเทวดาที่สามารถยื้อความตายจากยมบาลได้ ทุกคนที่หมอท่านนี้ให้การรักษาจะต้องหาย ต่อมาเกิดเหตุการณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวรเพราะฉันอาหารผิดสำแดง

1 2 3