บ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง

เด็กๆ กว่า 30 ชีวิตกรูกันลงไปในสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นน้ำที่มาจากบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ นอกจากที่สระ ยังต่อกระจายไปยังห้องแช่ตัวหลายสิบห้อง โดยบ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 อยู่คู่ชุมชนมานานหลายชั่วคน

ขบวนการจัดการภัยพิบัติ ตำบลแว้ง

แทบจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ปกติไปเสียแล้ว สำหรับเรื่องน้ำท่วม พายุเข้า ในพื้นที่เขตตำบลแว้ง ทว่าถึงเหตุการณ์จะเกิดประเดี๋ยวประด๋าว แต่พอผ่านไปกลับทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

กลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างเสริมดูแลสุขภาพที่สำคัญของคน 20 ชุมชนในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ คือกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555

มัสยิดต้นแบบบ้านบือแนยาโมง

ณ ชุมชนบือแนยาโมง หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลฮีดายะห์ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นที่บ่มเพาะกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ

สายตรวจร่วมใจ อุ่นใจชาวประชา

ในอดีตพ่อค้าแม่ขายในตลาดได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากปัญหากลุ่มมอเตอร์ไซค์ซิ่ง การทะเลาะวิวาทยามวิกาล รวมถึงปัญหายาเสพติด ลำพังตำรวจไม่เพียงพอจะต่อกรได้

บึงตกปลารางข้าวลอย

ครั้งหนึ่งที่นี่เคยประสบปัญหาแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรมาก่อน เมื่อมีแหล่งน้ำแล้ว ชาวบ้านก็ตอบแทนด้วยการช่วยรักษาแหล่งทรัพยากรนี้ให้คงความสมบูรณ์มากที่สุด

1 2