บ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง

เด็กๆ กว่า 30 ชีวิตกรูกันลงไปในสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นน้ำที่มาจากบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ นอกจากที่สระ ยังต่อกระจายไปยังห้องแช่ตัวหลายสิบห้อง โดยบ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 อยู่คู่ชุมชนมานานหลายชั่วคน

เมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านมะหินหลวง

เราลาผู้ใหญ่ชาญชัย แล้วเดินเท้ากลับทางเดิม คิดถึงเรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่เล่า ชวนให้นึกถึงผืนป่าข้างล่าง และที่อื่นๆ ที่เคยไปมา กว่าจะอนุรักษ์ต้องรอให้หายไปมากโข บางทีคติความเชื่อเรื่องความเกรงกลัวต่อธรรมชาติ ก็กลับเป็นเรื่องที่อินเทรนด์ในเวลานี้

ป่า-น้ำ-สัตว์ ในถิ่นปกาเกอะญอ

เราแวะซื้อหาน้ำติดไว้หลังรถเผื่อกระหาย ก่อนมุ่งขึ้นสู่บ้านแม่ลาก๊ะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 20-30 กิโลเมตร ฟังดูเหมือนใกล้ แต่ด้วยเส้นทางหินลูกรังและเป็นทางชันไต่ขึ้น ทำให้เราไม่สามารถทำความเร็วได้เท่าไรนัก ทิวทัศน์สองข้างทางชวนให้เพลิดเพลินดี

ประปาภูเขา บ้านท่าหินส้ม

ถึงจะมีพื้นที่ป่าภายในหมู่บ้าน แต่ทว่าบ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรจำนวนร้อยกว่าหลังคาเรือน กลับต้องเผชิญปัญหาไม่มีน้ำกินน้ำใช้ในฤดูร้อน