สุขในสิ่งที่มีอยู่ ดินดำ

นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางมาอำเภอภูเวียง ซึ่งมีการพบกระดูกไดโนเสาร์ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง โดยพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นอาคารครอบหลุมขุดค้นตัวพิพิธภัณฑ์อยู่ในอำเภอเวียงเก่า

เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สูงวัยสร้างเมือง

” ผู้สูงอายุสมัยนี้จะให้กินอะไรก็ได้ ให้อยู่ยังไงก็ได้ ไม่ใช่ทางออกของสังคมไทยอีกต่อไป เพราะถ้าคนสูงอายุป่วยขึ้นมา คนวัยทำงานจะลำบากไปด้วย ดังนั้นไม่ใช่อะไรก็ได้ “

ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง”

สสส.ลงนามความร่วมมือ60 อปท. สร้างเครือข่ายสูงวัยสร้างเมืองลุยปฏิบัติการดี๊ดีของชุมชนท้องถิ่น งัดกลยุทธ์“5อ.5ก.” พัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพ-อาหาร-ออกกำลังกาย-ออม-อาสาสมัคร พร้อมชวนหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อน 5ก.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นจำนวน ๔ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแต่ละฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ

เกาะขันธ์ ต้นแบบตำบลสุขภาวะ ชู “กำนันสไตล์” กลไกขับเคลื่อนพื้นที่

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นหัวหอกสำคัญของกลไกคณะกรรมการพัฒนาตำบล และดูแลลูกบ้านในเขตรับผิดชอบ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่