ช่างฝีมือกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวที่ตั้งเรียงรายอยู่ คือประดิษฐกรรมที่ชายอาวุโสแห่งหมู่ที่ 6 บ้านบาลูกา นามว่า นิเด นิแว ค่อยๆ สร้างสรรค์ขึ้นจากพรสวรรค์และภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานหลายสิบปี

สาครกับสาคร

เป็นเรื่องที่น่าแปลกดีเหมือนกัน ที่คนชื่อเดียวกันมาแต่งงานกัน โดยเฉพาะเมื่อคนทั้งสองได้จดทะเบียนสมรส เพราะนั่นได้ทำให้ทั้งคู่มีชื่อและนามสกุลเดียวกัน เรามีโอกาสได้พบ สาคร ศรีลาจันทร์ และ สาคร ศรีลาจันทร์ คู่สามีภรรยาแห่งชุมชนหนองฉิม

สตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน

เสื้อไตของคนไทใหญ่ ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่มีความโดดเด่น ด้วยพันผูกกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ และในปัจจุบันได้กลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ปีๆ หนึ่งไม่น้อยกว่า 700,000 บาทเลยทีเดียว

บ้านหัวตุง

แม้ที่ตำบลแม่แรงจะมีการผลิตตุงล้านนาจำหน่ายกันหลายหลังคาเรือน แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีเพียงบ้านของ ลุงเสย มูลชีพ เพียงบ้านเดียวที่ผลิตหัวตุงขาย

ก้านตาลแปลงร่าง

การเดินทางที่ผ่านมา เราไม่ค่อยได้พานพบต้นตาลในภาคเหนือเท่าไรนัก ผิดกับภาคกลาง ซึ่งเวลาเข้าไปเรือกสวนไร่นา ก็มักพบก้านตาลนอนแผ่อยู่บนคันดิน ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไร

ศิลปาชีพย่านลิเภา

แม้วันนี้งานสานย่านลิเภาจะสร้างรายได้ไม่มากนัก เพราะถึงตัวสินค้าจะมีมูลค่าสูง แต่ก็ใช้เวลานาน ทว่าสำหรับชาวบ้านตะปอเยาะหลายร้อยคนกลับมีความสุขที่ได้ทำ