Posts tagged "ข่าว"

เมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านมะหินหลวง

เราลาผู้ใหญ่ชาญชัย แล้วเดินเท้ากลับทางเดิม คิดถึงเรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่เล่า ชวนให้นึกถึงผืนป่าข้างล่าง และที่อื่นๆ ที่เคยไปมา กว่าจะอนุรักษ์ต้องรอให้หายไปมากโข บางทีคติความเชื่อเรื่องความเกรงกลัวต่อธรรมชาติ ก็กลับเป็นเรื่องที่อินเทรนด์ในเวลานี้ เราลุยข้ามลำน้ำกันอีกรอบ ขากลับดูง่ายดายกว่าเก่า คล้ายว่าเรามีประสบการณ์ ผู้นำทางของเราติดเครื่องยนต์รอ “ไหนๆRead more

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

ฝายอิสรภาพการใช้น้ำ

“ฝายอิสรภาพการใช้น้ำ” สะท้อนการจัดการบริหารน้ำด้วยตนเองของตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (เริ่มนาทีที่ 3:29) ข่าวจาก รายการ TOP NEWS ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ทางช่อง 3Read more

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

ข่าวสารวันงดสูบบุหรี่โลก

เลิกสูบบุหรี่ก็เจอสุข : จากรายการ ชั่วโมงสร้างสุข ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทางช่อง 3 Family (ช่อง 13) วันงดสูบบุหรี่โลก เลิกสูบ..ก็เจอสุข : จากเว็บไซต์ไทยรัฐRead more

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

เกาะขันธ์ แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชุมชน

ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งเรียนรู้ พัฒนาชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบนิเวศน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 
0 review Add to Favorites