วัดเมืองปอน

DSC_0501

ภายในบริเวณวัดอันร่มรื่นบนถนนขุนปอนสถิต ประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ และศาลาอเนกประสงค์ โดยภายในอุโบสถมีพระประธาน และภาพวาดศิลปะพม่า

วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2410 ตามประวัติวัด แจ้งว่า ผู้สร้างคือ พระยาน้อยศรีไพศาล เจ้าเมืองปอน และนายจองหม่อง คฤหบดีในหมู่บ้าน แต่ก่อนหน้านั้นในราวปี 2397 ชาวบ้านได้สร้างหอสวดมนต์และศาลาการเปรียญ
ไว้ก่อนแล้ว

ต่อมาในปี 2416 นายเติ๊กอ่อง ได้สร้างกุฏิถวาย 1 หลัง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2498

วัดเมืองปอนถือเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ วิหาร กุฏิ และศาลาการเปรียญรวมกันหลังเดียว เป็นหลังคาไม้ ซ้อนแบบยกคอสองชั้น และมีชายคาสามตอน หรือที่เรียกว่า ‘หลังคาแบบสองคอสามชาย’ เฉพาะวิหารมีหลังคาผสมระหว่างหลังคา ซ้อนขึ้นแบบยอดปราสาท ประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุ และโลหะฉลุลาย พร้อมตกแต่งรางผึ้งประดับด้านหน้าแบบฉลุลาย…