ชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต

DSC_1013

จากชีวิตที่มีการทำงานกินเวลาส่วนใหญ่กลับต้องหยุดชะงักลงเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณด้วยเหตุนี้เองทำให้กลุ่มผู้อาวุโสชาวมุสลิมในพื้นที่รือเสาะรวมตัวกันขึ้นในนามชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันในมวลหมู่สมาชิก รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่กัน

มานะ กรูตามา ผู้ประสานงานชมรม เล่าให้ฟังว่า ชมรมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2553 อาศัยสมาชิกผู้อาวุโส จากทั้งภาคประชาชน และภาคราชการที่มีอายุอยู่ในวัยนับถอยหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ให้เหล่าสมาชิกได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เก็บผลบุญในบั้นปลายของชีวิต

“เริ่มแรกมีการแจกจ่ายกระปุกให้สมาชิกได้ใส่เงินวันละบาท พอครบ 6 เดือนแล้วเอามาให้ที่มัสยิดกลาง แต่ภายหลังเปลี่ยนใหม่โดยตั้งกล่องบริจาคที่มัสยิดแล้วให้สมาชิกใส่เงินแทน” มานะว่า

เงินที่เก็บสะสมไว้จะใช้สำหรับเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย รายละ 500-1,000 บาท นอกจากนี้ยังนำไปซื้อเครื่องดื่มและอินทผาลัมเพื่อมอบแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในช่วงเดือนรอมฎอน โดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา และในช่วงเทศกาลพิเศษ เช่น วันพ่อแห่งชาติ หรือวันแม่แห่งชาติ ก็จะชักชวนผู้อาวุโสมาร่วมกันปลูกต้นไม้ มาทำความสะอาดมัสยิด โดยจะเน้นที่มัสยิดกลาง ซึ่งถือเป็นที่อยู่ชั่วคราวของชมรมแห่งนี้

“เราจะไปเยี่ยมทันทีที่รู้ว่ามีสมาชิกไม่สบาย ไม่ว่าจะนอนที่บ้านหรือโรงพยาบาล ส่วนผู้ด้อยโอกาส เราจะไปมอบซะกาตในช่วงเดือนรอมฎอน โดยเราจะให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้คัดเลือกว่าจะมอบให้ใครบ้าง ส่วนคนรวยไม่มีสิทธิ์รับซะกาต” มานะเพิ่มเติม

ขณะที่ ด.ต.นิรนาท โว๊ะนิเน็ง เหรัญญิกชมรม เสริมว่า เพื่อให้การทำงานของกลุ่มไหลลื่น ได้มีการเปิดบัญชีในชมรมผู้อาวุโส อำเภอรือเสาะ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน โดยปัจจุบันมีเงินในบัญชีอยู่ประมาณ 17,000 บาท และมีสำรองจ่ายประมาณ 2,000 บาท เกิดว่าถ้ามีผู้สูงอายุเสียชีวิตในพื้นที่ก็จะมีซองจากชมรมไปให้ โดยคนที่เป็นสมาชิกให้ 1,000-2,000 บาท ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของชมรมในเวลานั้น ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกให้ 500 บาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมต้องมีอายุ 40 ปีขึ้นไป เสียค่าสมาชิก 50 บาท โดยหน้าที่ของสมาชิกคือการออมเงินวันละบาท แต่ถ้าไม่ออมก็ไม่เป็นไร ไม่มีการบังคับ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น 120 คน

ชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิตไม่เคยปฏิเสธยามมีผู้ขอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากกิจกรรมนั้นสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน…