“ฝายอิสรภาพการใช้น้ำ” สะท้อนการจัดการบริหารน้ำด้วยตนเองของตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (เริ่มนาทีที่ 3:29)

ข่าวจาก รายการ TOP NEWS ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ทางช่อง 3 SD ช่อง 28