ยามโมงที่โป่งงาม

ส่วนเรื่องสุขภาพ ที่โดดเด่นคือกลุ่มปลูกผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ คนที่นี่ปลูกผักถึง 1,540 หลังคาเรือน เพราะทางตำบลเข้าร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มาเยี่ยม

วิถีพุทธนำทาง ก่อร่างเจดีย์ชัย

ตำบลเจดีย์ชัยไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกษตรกรเรียกร้องราคาผลผลิต หรือออกประท้วง เพราะพืชแต่ละอย่างนั้นชาวบ้านปลูกกันไม่มาก ด้วยเราเน้นปลูกพืชตาฤดูกาล และปลูกตามที่บริษัทสั่ง มีตลาดรองรับแน่นอน แม้ไม่ร่ำรวยแต่ทุกคนพออยู่พอกิน

ท่องไปในเมืองปอน

“อากาศกำลังหนาวเลยที่เมืองปอน” เสียงปลายสายตอบกลับมาอย่างอารมณ์ดีพร้อมสำทับว่า ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่เรากำลังจะไปนั้นเป็นช่วงเวลาที่เมืองปอนสวยงามและมีชีวิตชีวา

ล้อมแรด เมืองฮอมสุข

ผมเชื่อว่าเขาต้องร่วมตรวจสอบ และไม่ใช่แค่มาร่วม วันนี้เรามีซอยเกือบ 70 ซอยเลยว่าขอตัวแทนซอยได้ไหม และมีคำสั่งแต่งตั้งให้พื้นที่ประชุมกัน ดึงรายชื่อมากว่าร้อยคน ตั้งเป็นคณะกรรมการสภาพลเมือง

เมื่อเพียงพอ ก็เป็นสุข

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้พึ่งพาความรู้จากหน่วยราชการ หรือความรู้จากองค์กรการศึกษาอื่น ต้องบอกตัวเองว่าเราคือสถาบันที่สร้างความรู้ให้กับคนอื่นได้ ชี้นำสังคมได้ นี้เป็นเหมือนการปฏิรูปการเรียนรู้

ชีวิตดี๊ดี ที่นาอ้อ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้พึ่งพาความรู้จากหน่วยราชการ หรือความรู้จากองค์กรการศึกษาอื่น ต้องบอกตัวเองว่าเราคือสถาบันที่สร้างความรู้ให้กับคนอื่นได้ ชี้นำสังคมได้ นี้เป็นเหมือนการปฏิรูปการเรียนรู้

1 3 4 5 6 7 9