ที่กล้วยกว้างเรามีสุขอยู่ทุกแห่งหน

เราทุกคนต่างมีภาพคิด ภาพจำ จากประสบการณ์หนึ่งหรือหลากหลาย ร้อยเรียงตัวตนของเราขึ้น ตราบเท่าที่ไม่มีทฤษฎีหรือความจริงใดมาหักล้าง เราก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้น

สุขในสิ่งที่มีอยู่ ดินดำ

นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางมาอำเภอภูเวียง ซึ่งมีการพบกระดูกไดโนเสาร์ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง โดยพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นอาคารครอบหลุมขุดค้นตัวพิพิธภัณฑ์อยู่ในอำเภอเวียงเก่า

หนองอีบุตรชุมชนจัดการตนเอง

ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่สำนัก 3 ขับเคลื่อนงานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เรามุ่งสร้างวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นให้สามารถใช้ทุนและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการข้อมูลชุมชนในหลากหลายด้าน

บ้านหยวกในวันฝนพรำ

การมาจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สอง ในช่วงสิบปีมานี้ อุดรธานีเจริญขึ้นมาก ทัดเทียมจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการค้า ผลักราคาที่ดินขึ้นสูงลิ่ว รถยนต์หรูผ่านข้ามแดนเข้ามาเพื่อจับจ่ายใช้สอย

ฮอดแล้วกลางหมื่น

ฤดูกาลส่งผลต่อชีวิตของคนเราต่างกันไปตามบริบทแวดล้อม คนเมืองอาจบ่นขณะที่คนชนบทปิติยินดี แต่ไม่ว่าจะบ่นหรือชื่นชม เราต่างต้องอยู่ร่วมกันทุกฤดูกาลเหมือนสีสันหนึ่งของชีวิต

1 2 3 4 10