สบายดีอีเซ

หลังอาบน้ำผมตรงมาที่โต๊ะอาหาร สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความเข้าใจแบบผิด ๆ คือการคิดว่าคนอีสานกินข้าวเหนียว มาถึงที่นี่จึงรู้ว่าไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมด เพราะคนศรีสะเกษกินข้าวสวยเป็นหลัก ข้าวเหนียวนี่แค่พระรองเท่านั้น

ที่โนนทอง_ทุกวันคือการเรียนรู้

ถีงยามนี้อ้อยล็อตสุดท้ายทยอยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ปีนี้เป็นปีที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พวกเขาต่างมีรอยยิ้ม ไม่เหมือนปีที่แล้วซึ่งแล้งจัดจนผลผลิตน้อย ขณะที่พืชสามัญประจำชาติอย่างข้าวราคาไม่ดีเอาเสียเลย

ท่าก้อนแล้วแต่อากาศจะอำนวย

ดีใจในคราแรกที่รู้ว่าต้องเดินทางไปจังหวัดสกลนคร เพราะที่นี่มีสนามบิน และมีอากาศยานพาณิชย์ให้บริการ แม้มีเที่ยวบินให้เลือกไม่มากแต่แค่มีก็ดีต่อใจและกายแล้ว

มากกว่าคำว่าบ้านชุมแพ

รวมกลุ่มรำวงผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กองทุนสวัสดิการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่คนบ้านมั่นคงเมืองชุมแพคิดและดำเนินการเองทั้งสิ้น

ศูนย์เรียนรู้

โรงเรียนผู้สูงอายุก่อตั้งขึ้นด้วยเหตุผลที่จำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยทำงาน โดยจากการสำรวจข้อมูล TCNAP พบว่ามีผู้ที่เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุคือ 59 ปีขี้นไป จำนวน 1,304 คน ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง 48 คน มีสภาพพิการ 447 คน เป็นผู้สูงอายุติดสังคม และอีก 136 คน เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้าน

ข้าวและโรงสีชุมชน

แม้จะมีกว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำประจำตำบล แต่งบางหมู่บ้านในตำบลบ้านต่อมกลับไม่สามารถนำน้ำจากกว๊านพะเยามาใช้ได้ ต้องอาศัยน้ำจากฟ้าเท่านั้น จึงทำนาได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง

1 2 3 4 9