วิดีโอ

แหล่งเรียนรู้ของ ต.เกาะขันธ์

 
0 review Add to Favorites

ธนาคารหมู่บ้านแห่งบ้านทุ่งใหญ่

 
0 review Add to Favorites

บุหรี่อิ่มอุ่น

 
0 review Add to Favorites

รณรงค์ลดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จว ใต้นำร่องเป็นต้นแบบทั่วประเทศ PPTVHD36

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ลงพื้นที่รณรงค์ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ในชุมชนมะรือโบตก จังหวัดนราธิวาส นำร่องเป็นต้นแบบชุมชนปลอดบุหรี่ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียงในRead more

 
0 review Add to Favorites

ทันข่าว 28 : รณรงค์ลดสูบบุหรี่ จ.นราธิวาส

ขบวนนักปั่นจักรยานกว่า 600 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ได้มารวมตัวกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลมะรือโบตกRead more

 
0 review Add to Favorites

บ่ายโมงตรงประเด็น : อนุรักษ์ควายไทย เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง

หลายชุมชนได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ขุนทอง ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ควายไทย โดยมีการจัดตั้งธนาคารโคกระบือของชุมชน ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โคกระบือ เพราะนอกจากจะสัมพันธ์กับวิถีการผลิตของสังคมไทยมาแต่โบราณ โคกระบือยังทำให้เกษตรกรเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงRead more

 
0 review Add to Favorites

ทันข่าว 28 : วิถีเกษตรตำบลขุนทอง

ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินต้นแบบ จุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของ นายอนุวัฒน์ ปาริเวสัง ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีเกษตรของชาวบ้านใน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่ 50 ไร่ ที่เคยแห้งแล้ง ให้กลับมามีรายได้ตลอดทั้งปี จากการปรับพื้นที่นาให้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์Read more

 
0 review Add to Favorites

ครบวันครบข่าว : เปิดโมเดลแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ให้โอกาสเด็กก้าว…

ครบวันครบข่าว : เปิดโมเดลแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ให้โอกาสเด็กก้าว… หลังสามารถช่วยหาทางออกให้กับครอบครัวของเด็กหญิงที่ท้องไม่พร้อมรายหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนทำให้พนิตาพร ถนอมดำรงศักดิ์ หรือที่ชาวอำเภอบัวใหญ่รู้จักกันในชื่อ “หมอก้อย” พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาตัดสินใจเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับเยาวชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาท้องไม่พร้อมที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจนทำให้สถิติท้องไม่พร้อมในวัยเรียนลดลงเป็น 0Read more

 
0 review Add to Favorites

สสส สูงวัย 5 อ

 
0 review Add to Favorites

ข่าวชุมชนตำบลบ้านต๊ำ จังหวัดพะเยา ตำบลต้นแบบที่มีวิธีจัดการกับจุดเสี่ยงสำคัญที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และสามารถควบคุมการดื่มสุราในพื้นที่ให้ลดน้อยลงได้

บ่ายโมงตรงประเด็น ThaiPbs   เที่ยงเปิดประเด็น   จากความร่วมมือและเดินหน้าปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สู่ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เป็นจุดเริ่มต้นในการให้ชุมชนแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 
0 review Add to Favorites