ทำงานตามศาสตร์พระราชาสร้างชุมชนน่าอยู่

ธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทบทวนบทเรียนการทำงานปี๒๕๖๐ เพื่อเดินหน้าต่อปี๒๕๖๑

ศาสตร์พระราชา หัวใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง

มองย้อนการทำงาน๒๕๖๐เพื่อเดินหน้าปี ๒๕๖๑ สมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

วิทยาลัยสูงวัย รองรับสังคมผู้สูงวัย

การดูแลผู้สูงอายุ ในตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ที่นั่นได้จัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์ นอกจากจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังได้พบปะพูดคุย ช่วยคลายความเหงาอีกด้วย

1 2 3 5