สหกรณ์การเกษตรชาวรือเสาะ จ.นราธิวาส อยู่รอดได้ต้องซื้อ-ขาย ครบวงจร

สังคมไทยกำลังหันมาให้ความสนใจกับระบบสหกรณ์อีกครั้ง เป็นเพราะภาคการเกษตรกำลังตกที่นั่งลำบาก จากราคาพืชผลตกต่ำสวนทางกับรายได้และกำไรของพ่อค้าคนกลางที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น “โมเดลระบบสหกรณ์เข้มแข็ง” จึงเป็นทางออกเดียว ที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงเพื่อมุ่งหวังจะแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรจะทำให้รูปแบบการบริหารงานเข้มแข็ง โปร่งใส ขายสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร และสิ่งที่สำคัญคือสามารถสร้างความร่วมมือในชุมชนให้มากที่สุด ดังเช่นเกษตรกรที่เทศบาลตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรรวมมิตรจำกัด มานานตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 มีเทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นอีกแรงที่ช่วยหนุนเสริม จนปัจจุบันรือเสาะเป็นตำบลศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ถึงวันนี้ 14 ปีผ่านไปผลการดำเนินงานนับว่ามีความโดดเด่น และแตกต่างเพราะไม่ได้เน้นแค่เรื่องการปล่อยสินเชื่อแต่เน้นให้สมาชิกกินดีอยู่ดี รู้จักความพอเพียง แต่ “สหกรณ์การเกษตรรวมมิตรจำกัด” ยังได้นำกำไรมาบริหารร้านสหกรณ์การเกษตรสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร วัสดุการเกษตร รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยเปิดโอกาสให้ทั้งคนที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกเขามาจับจ่ายได้เหมือนกัน จัดเป็นการขายสินค้าการเกษตรในรูปแบบที่ครบวงจรได้อีกด้วย ร้านเปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น.สหกรณ์การเกษตรรวมมิตรจำกัด มีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น 275 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. […]

ศิลป์เสียง ดีเกฮูลู

เสียงเพลงพื้นเมืองแดนใต้แว่วดังมาจากเพิงไม้หลังหนึ่ง บริเวณหัวโค้งถนน รอยต่อของหมู่ที่ 2 มายังหมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะเหม กลุ่มชายทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นั่งเรียงรายกันเพื่อแสดงดีเกฮูลูให้ฟัง แต่ละคนรับผิดชอบเครื่องดนตรีแตกต่างกันไป

ขบวนการจัดการภัยพิบัติ ตำบลแว้ง

แทบจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ปกติไปเสียแล้ว สำหรับเรื่องน้ำท่วม พายุเข้า ในพื้นที่เขตตำบลแว้ง ทว่าถึงเหตุการณ์จะเกิดประเดี๋ยวประด๋าว แต่พอผ่านไปกลับทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้

กองทุนซารีกัตมาตี

ความตายเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเอาไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีผู้จากไป ชาวมุสลิมทั้งหลายจึงถือเป็นวัตรปฏิบัติที่ต้องยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดั่งเช่นเรื่องราวของมัสยิดประจำหมู่ที่ 5 บ้านกูวาแห่งนี้

สตรีสร้างสุข สร้างรายได้

ถึงแม้กลุ่มสตรีที่หมู่ที่ 4 บ้านกรือซอ จะไม่ได้เป็นแม่ค้าเต็มตัว แต่พวกเธอก็มีกิจกรรมสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง แถมยังได้รับคำชื่นชมในผลงานอีกด้วยว่าไม่ธรรมดา เพราะไม่ว่าจะจับงานอะไร ทั้งทำอาหาร ผลิตดอกไม้ก็ทำออกมาได้ดี

1 2 3 9