ชุมชนเล่าเรื่อง

คิดแบบวิถีพุทธ ทางรอดฝ่าทุนนิยมของชาวเจดีย์ชัย จ.น่าน

ท่ามกลางกระแสทุนที่รุนแรง ภาวะค่าครองชีพที่สูงลิ่ว และแนวโน้มราคาพืชผลที่ส่อเค้าจะยังคงทรงตัวอย่างต่อเนื่อง  แน่นอนว่าด้วยปัญหาที่รุมเร้าเหล่านี้อาจทำให้ชุมชนหลายแห่งเกิดภาวะตึงตัว และคุณส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนในหลายชุมชนในทุกมิติ  “ชีวิตวิถีพุทธ วิถีชุมชน” กำลังเป็นทางรอดที่ถูกหยิบยกและพูดถึงกันมากในมิติของการพัฒนาชุมชนไทย เพราะวิถีพุทธที่นำทางชุมชนหาใช่เป็นเรื่องเชย ล้าสมัย หากแต่เป็นเรื่องที่สามารถปรับใช้ในการ หนุนเสริม ชุมชนต้นแบบ เพื่อทำให้Read more

 
0 review Add to Favorites

แหล่งน้ำแห่งพระเมตตา “สมเด็จพระราชินี”สู่ชุมชนอบต.แว้งจ.นราธิวาส

บันทึกข่าวเหตุการณ์อุทกภัยแต่ละครั้ง รวมทั้งเหตุรอบล่าสุดที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนธ.ค. 2559 กับกรณี 12 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ทั้งชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต กระบี่ ตรังRead more

 
0 review Add to Favorites

ชุมชนเข้มแข็ง โดย คุณธวัชชัย ฟักอังกูร

ถอดความจาก รายการชุมชนท้องถิ่นไม่ทิ้งกัน ให้สัมภาษณ์โดย คุณธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สสส. เรื่องชุมชนเข้มแข็ง เราพูดถึงชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง แต่ขณะนี้เรายังไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบที่ชี้วัดได้ แต่ตอนนี้กำลังทำอยู่ ของหน่วยงาน สทส.Read more

 
0 review Add to Favorites

สหกรณ์การเกษตรชาวรือเสาะ จ.นราธิวาส อยู่รอดได้ต้องซื้อ-ขาย ครบวงจร

สังคมไทยกำลังหันมาให้ความสนใจกับระบบสหกรณ์อีกครั้ง เป็นเพราะภาคการเกษตรกำลังตกที่นั่งลำบาก จากราคาพืชผลตกต่ำสวนทางกับรายได้และกำไรของพ่อค้าคนกลางที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น “โมเดลระบบสหกรณ์เข้มแข็ง” จึงเป็นทางออกเดียว ที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงเพื่อมุ่งหวังจะแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรจะทำให้รูปแบบการบริหารงานเข้มแข็ง โปร่งใส ขายสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร และสิ่งที่สำคัญคือสามารถสร้างความร่วมมือในชุมชนให้มากที่สุด ดังเช่นเกษตรกรที่เทศบาลตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรรวมมิตรจำกัด มานานตั้งแต่วันที่Read more

 
0 review Add to Favorites

แบรนด์ข้าว “เพชรคอรุม” ของชาวอุตรดิตถ์ พลังชุมชนที่คิดอย่างครบวงจร

  อย่าได้แปลกใจที่วันนี้คนไทยกำลังสร้างพลังประวัติศาสตร์ให้นายทุนข้าวได้เห็น ด้วยการออกมาหนุนช่วย “ชาวนา” ทุกทางเท่าที่ทำได้ เพื่อให้ชาวนายังอยู่รอดสู้กลไกตลาดทุนที่บิดเบี้ยวมาหลายสิบปี  ภายใต้แนวคิดช่วยชาวนา “สร้างแบรนด์ข้าวบรรจุถุง” ที่ดังกระฉ่อนเมือง ข้าวคุณภาพดี ผลิตใหม่ๆจากแปลงนา ผลิตผลจากแรงใจของชาวนา กำลังถูกทยอยสั่งจองมีออร์เดอร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์มากมาย และนี่คือกำลังแรงส่งครั้งใหญ่ในเชิงรุกRead more

 
0 review Add to Favorites

ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลเจดีย์ชัย

ตำบลเจดีย์ชัย เปลี่ยนแปลงตนเอง เปิดพื้นที่ให้ทุกคนทำงานร่วมกัน เดินหน้าอย่างแข็งขัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ    

 
0 review Add to Favorites

ผู้นำ การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลแม่ปะ

ตำบลแม่ปะ ปฏิญญา ตำบลแม่ปะ การจัดการขยะ    

 
0 review Add to Favorites

ผู้นำ การจัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลนาไม้ไผ่

ตำบลนาไม้ไผ่ การจัดการขยะ เยาวชนคนจิตอาสา

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลหนองอีบุตร

  ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลหนองอีบุตร ตลาดสีเขียว พ่อค้า ทำเกษตรปลอดภัยมีรายได้ ทุกสัปดาห์ ลูกค้า สุขภาพดีถ้วนหน้า มีอาหารหลากหลาย

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

ผู้นำ การจัดการสุขภาวะชุมชน ต.สมอแข

ตำบลสมอแข การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนฐานคุณธรรม จัดการสุขภาวะชุมชนครบทุกมิติ กาย ใจ สังคม ปัญญา    

 
0 review Add to Favorites