ข่าวกิจกรรม

รู้จัก SDGs

เมื่อเดือนกันยายน 2558 ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรอง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals:Read more

 
0 review Add to Favorites

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 
0 review Add to Favorites

ลงนามความร่วมมือ10 ม.ราชภัฏ องค์กรส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน

สสส.ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฏ องค์กรส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน        สสส. ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 420 แห่งRead more

 
0 review Add to Favorites

“หมอประเวศ” ชูทฤษฎี 3 เหลี่ยมเขยื้อนภูเขาวางรากฐานประเทศ

นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ย้ำทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สร้างจุดเปลี่ยนพัฒนาประเทศ ชี้ประเทศไทยมีภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก   ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐากถาพิเศษระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในหัวข้อ ปฏิบัติการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สู่ความเข้มแข็งของประเทศRead more

 
0 review Add to Favorites

มหาวิชชาลัยตำบล

การศึกษาแบบตาบอดคลำช้าง การศึกษาไทยที่ทำมา ๑๐๐ กว่าปี ทำให้ประเทศไทยอ่อนแอทุกทาง เพราะเน้นการท่องวิชา ไม่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำให้ทำอะไรไม่เป็นและไม่รู้ความจริงของประเทศไทยที่ประกอบด้วยชุมชนท้องถิ่นต่างๆ การไม่รู้ความจริงทำให้ทำอะไรไม่ถูก เพราะฉะนั้นคนที่จบการศึกษาอย่างนี้ เมื่อไปรับราชการจึงไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาของประเทศ การท่องวิชาเป็นวิชาๆ ทำให้จัดการไม่เป็น คนไทยจึงเกือบจะขาดภูมิปัญญาในการจัดการโดยสิ้นเชิงRead more

 
0 review Add to Favorites

ฟื้นฟูวิกฤติชาติด้วยพลังชุมชน

ฐานของสังคมคือชุมชน โลกทัศน์คับแคบ เศรษฐกิจหลงผิด สื่อสารเกลียดกัน การศึกษาล้มเหลว สัมพันธภาพเชิงอำนาจ ออกจากวิกฤตนี้ ร่วมก่อพระเจดีย์แห่งปัญญาบูรณาการพร้อมกันทุกด้าน

 
0 review Add to Favorites