เริ่มกันแล้ว ..เครือข่ายท้องถิ่นตื่นตัวลดเมาสร้างสุข รับสงกรานต์

เริ่มกันแล้ว เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  เฝ้าระวังอุบัติเหตุ ลดเมาสร้างสุข เตรียมรณรงค์ให้ความรู้ และปรับถนนปลอดภัย รับเทศกาลสงกรานต์ 

ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ Portal Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นำโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้ง

ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้งร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหารประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนชาวนาบ้านละหา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

สร้างสุขภาวะสู่“พังงาเมืองแห่งความสุข”

จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่มีความสุขเป็นอันดับ 1 ในภาคใต้และกำลังเป็นเมืองที่สร้างความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางการพัฒนาที่ลุกคืบเข้ามา อาจกำลังส่วนทางกับความมุ่งหมายของคนในจังหวัด ที่มีเป้าหมายให้เมืองพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อสร้างสุขภาวะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างรูปธรรมให้เกิดการสร้างสุขภาวะพลเมืองฝั่งอันดามันภายใต้ “อันดามัน go green” น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. บอกว่า การสนับสนุนหอการค้าจังหวัดพังงา ถือเป็นครั้งแรกที่ สสส.เห็นภาคธุรกิจเป็นเจ้าหน้าหลัก และเป็นตัวตั้งตัวตีในการลุกขึ้นมาทำเรื่องของความสุขในพื้นที่ของตัวเอง โดย สสส.ให้การสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อต้องการเห็นภาพของคนพังงาลุกขึ้นมาทำเรื่องของความสุข โดยเฉพาะภาคเอกชนที่นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้มอบให้คนไทยมาประยุกต์ใช้ “เราอยากเห็นภาคเอกชนลุกขึ้นมาทำเรื่องของความสุขที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็นความสุขที่ต้องการรักษาทรัพยากร ซึ่งจังหวัดพังงาถือเป็นจังหวัดแรกที่ภาคธุรกิจในพื้นที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการขับเคลื่อนต้นแบบให้พังงามุ่งสู่เมืองแห่งความสุข ซึ่งหากภาคธุรกิจสามารถเป็นกลไกหลักในการสร้างความสุขหรือสร้างสุขภาพที่ดีได้ ก็จะเป็นโมเดลที่เป็นรูปธรรมนำมาขับเคลื่อนสุขภาวะในเมืองอื่น ๆได้ด้วย”น.ส.ดวงพร กล่าว หัวใจขับเคลื่อน “พังงาเมืองแห่งความสุข”             นายสมเกียรติ  รัตนรังษิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงากล่าวว่า ไม่อยากเห็นพังงาเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ทิศทาง เพราะเราเห็นบทเรียนจากการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดที่อยู่รอบๆพังงา อย่าง จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ จนส่งผลให้คนในพื้นที่เกิดความทุกข์ ทั้งปัญหารถติด ขยะล้นเมือง ปัญหาน้ำเสีย จึงหารือกันในภาคธุรกิจว่าเราจะพัฒนาเมืองอย่างไรให้ชาวพังงามีความสุข […]

สถานการณ์ภาพรวมเครือข่าย “ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริม”

สถานการณ์ภาพรวมเครือข่าย “ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริม” โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

พลังชุมชนท้องถิ่นสู่การมีอาหารที่ยั่งยืน ปลอดภัย

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชมท้องถิ่นน่าอยู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนกว่า ๒,๗๐๕ แห่งทั่วประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลังชุมชนท้องถิ่นสู่การมีอาหารที่ยั่งยืน ปลอดภัยใน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

1 2 3 4 5 6 24