ฉ่ำน้ำ สงกรานต์วันที่4 “ลดเมาเพิ่มสุข”อุบัติเหตุยังเป็นศูนย์

 เข้าสู่วันที่ 4  ฉ่ำน้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ลดเมาเพิ่มสุข ร่วมภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ หลายเครือข่ายสถานการณ์ปกติ อุบัติเหตุเป็นศูนย์  ขณะที่อีกหลายชุมชนเพิ่มมาตรการสร้างวินัยลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัย

สวัสดีปีใหม่ไทย มีความสุขวันสงกรานต์

สมพร ใช้บางยาง  ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ส่งคำอวยพร ปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ให้  เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีสุขภาพกาย ใจ ปัญญาที่สมบูรณ์ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ

13 เมษาฯ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ สายใยรักครอบครัว

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เริ่มปฏิบัติการ ลดเมา เพิ่มสุข ชุ่มฉ่ำรับเทศกาลสงกรานต์

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เริ่มปฏิบัติการ ลดเมาเพิ่มสุข รับเทศกาลสงกรานต์ ชุ่มฉ่ำรับเทศกาลสงกรานต์ ปรับปรุงสภาพจราจร ตั้งด่านชุมชนตรวจความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เริ่มเตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์มาตลอดเดือน และหลายชุมชน เริ่มกิจกรรมเตรียมความพร้อมสภาพถนน โดยในวันที่9-10เมษายน2561เทศบาลตำบลวาปีปทุม จ มหาสารคราม  ได้ดำเนินการกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางถนนเพื่อปรับปรุงสภาพการจราจรให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน       ขณะที่ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  และอบต.หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม   และ อบต. แม่ริม  ก็เริ่ม ตั้งด่านชุมชน จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน  แต่ไม่ลืมที่จะเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ และเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ ส่วนที่ อบต.วังกรด  จ.พิจิตร ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ งานบุญประเพณี ก่อพระเจดีย์ทรายปลอดเหล้าปลุอดบุหรี่ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ที่สืบต่อกันมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน   เพิ่มพื้นที่”สร้างสรรค์ปลอดเหล้า” ที่อบต.แม่วงก์   จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้สูงอายุร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเป็น “ด่านครอบครัว” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย

เปลี่ยนผู้สูงอายุเป็นพลังผลักดันชุมชน

ใกล้เทศกาลสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ หลายชุมชนภายใต้ “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชมท้องถิ่นน่าอยู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”เริ่มจัดกิจกรรมเปลี่ยนเพิ่มพลังผู้สูงอายุ

ใกล้สังคมสูงวัยปี๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุ ๑๑ ล้านคน

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชมท้องถิ่นน่าอยู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สำรวจพบข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนอายุ ผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี มากที่สุด ร้อยละ ๕๕ ขณะที่กรมกิจการผู้สูงอายุพบ ปี๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุ ๑๑ ล้านคน

1 2 3 4 5 25