ข่าวกิจกรรม

ประมวลปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประมวลปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 1  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นที่คัดสรร ในช่วง ๒ วันที่ผ่านมาเปรียบเสมือน ยอดภูเขาน้ำแข็ง ของการพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่น หากเทียบเคียงกับการดำเนินการให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ จะเห็นว่ามีความทับซ้อนและสอดคล้องกัน เนื่องจากมีจุดหมายเดียวกันคือ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนRead more

 
0 review Add to Favorites

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ – สสส. ร่วมพลังจัดงาน “สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

หนุนภาคประชาสังคมตามรอยพ่อสานต่อทำจริง สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตอบโจทย์ SDGs พัฒนาระบบนิเวศของชุมชน- เศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน-ความเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล ยึดหลักท้องถิ่นต้องจัดการตัวเอง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคRead more

 
0 review Add to Favorites

หนังสือประกอบ เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

   

 
0 review Add to Favorites

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลต้นแบบ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดีโดยได้เปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคลต้นแบบ ที่มีการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต กำหนดเปิดรับการเสนอชื่อ : ตั้งแต่วันนี้ถึง 31Read more

 
0 review Add to Favorites

รู้จัก SDGs

เมื่อเดือนกันยายน 2558 ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรอง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals:Read more

 
0 review Add to Favorites

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 
0 review Add to Favorites

ลงนามความร่วมมือ10 ม.ราชภัฏ องค์กรส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน

สสส.ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฏ องค์กรส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน        สสส. ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 420 แห่งRead more

 
0 review Add to Favorites

“หมอประเวศ” ชูทฤษฎี 3 เหลี่ยมเขยื้อนภูเขาวางรากฐานประเทศ

นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ย้ำทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สร้างจุดเปลี่ยนพัฒนาประเทศ ชี้ประเทศไทยมีภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก   ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐากถาพิเศษระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในหัวข้อ ปฏิบัติการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สู่ความเข้มแข็งของประเทศRead more

 
0 review Add to Favorites

มหาวิชชาลัยตำบล

การศึกษาแบบตาบอดคลำช้าง การศึกษาไทยที่ทำมา ๑๐๐ กว่าปี ทำให้ประเทศไทยอ่อนแอทุกทาง เพราะเน้นการท่องวิชา ไม่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำให้ทำอะไรไม่เป็นและไม่รู้ความจริงของประเทศไทยที่ประกอบด้วยชุมชนท้องถิ่นต่างๆ การไม่รู้ความจริงทำให้ทำอะไรไม่ถูก เพราะฉะนั้นคนที่จบการศึกษาอย่างนี้ เมื่อไปรับราชการจึงไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาของประเทศ การท่องวิชาเป็นวิชาๆ ทำให้จัดการไม่เป็น คนไทยจึงเกือบจะขาดภูมิปัญญาในการจัดการโดยสิ้นเชิงRead more

 
0 review Add to Favorites

ฟื้นฟูวิกฤติชาติด้วยพลังชุมชน

ฐานของสังคมคือชุมชน โลกทัศน์คับแคบ เศรษฐกิจหลงผิด สื่อสารเกลียดกัน การศึกษาล้มเหลว สัมพันธภาพเชิงอำนาจ ออกจากวิกฤตนี้ ร่วมก่อพระเจดีย์แห่งปัญญาบูรณาการพร้อมกันทุกด้าน

 
0 review Add to Favorites