นาเจริญ ดึงวิถีพุทธ สกัดนักดื่มหน้าใหม่ตลอดปี

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ นาเจริญ  ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดกิจกรรม วิถีพุทธต่อเนื่องตลอดปี หวังสร้างต้นแบบ บุคคล ครอบครัว ลด ละเลิก สกัดนักดื่มหน้าใหม่

“ขุนด่านเกมส์”ชูกีฬาปลอด “เหล้า-บุหรี่”

ผู้ว่าฯจังหวัดนครนายก ปฏิเสธสปอนเซอร์บริษัทเหล้า จัดกีฬาจังหวัด “ขุนด่านเกมส์ ปลอดเหล้า-บุหรี่”หลังอัตราเมาแล้วขับเพิ่ม 600 % ติดสถิติ1ใน5 จังหวัดอุบัติเหตุปีใหม่สูงสุด สสส.ชูต้นแบบโมเดลจังหวัดตัวอย่างรณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่

 ศปง.ยาสูบวังเหนือ ผนึกลูกข่าย ลุยกิจกรรม “ลดละเลิกบุหรี่”

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศปง.ยาสูบเทศบาลตำบลวังเหนือ และลูกข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในเด็กเยาวชนงานวันเด็กแห่งชาติ สร้างความตระหนักรู้พิษภัยบุหรี่

ตำบลนาป่าแซง ต้นแบบประชาธิปไตยชาวบ้าน สร้างส่วนร่วมกำหนดธรรมนูญสุขภาวะชุมชน

ตัวอย่างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ไม่ต้องไปดูงานไกลถึงต่างประเทศ แต่อยู่ไม่ไกลในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบล นาป่าแซง  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ

3หน่วยงานท้องถิ่น สานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่

3 หน่วยงานท้องถิ่นเครือข่าย ศปง.ยาสูบ อบต.ทุ่งรวงทอง จัดกิจกรรม ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  “บุหรี่เรื่องไม่ปกติ” สานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่ สร้างชุมชนน่าอยู่

1 2 3 4 15