ข่าวกิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” โดย นายสมพร ใช้บางยาง

 
0 review Add to Favorites

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “ถอดรหัสพหุวัฒนธรรม บาละ”

 
0 review Add to Favorites

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ “สู่เป้าหมายบ้านไร้ควันที่ชายแดนใต้”

 
0 review Add to Favorites

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ : ลดพื้นที่สูบบุหรี่

 
0 review Add to Favorites

ข่าวจาก website หนังสือพิมพ์บ้านเมือง : 58 อปท.รวมพลังสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

Link :  http://www.banmuang.co.th/news/region/80882

 
0 review Add to Favorites

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่ม

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” โดย นายสมพร ใช้บางยางประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ มัสยิดบ้านบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก จังหวักนราธิวาส ————————————————————————- ตามเจตนารมณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่Read more

 
0 review Add to Favorites

54 อปท.ร่วมลงนาม ความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพิ่มขีดความสามารถอปท. สร้างความเข้มแข็งชุม

วันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนายธวัชชัย  ฟักอังกูร กรรมการบริหารแผนคณะที่ ๓ นางสาวดวงพร เฮงบุญยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓)Read more

 
0 review Add to Favorites

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ร่วมขับเคลื่อน “สูงวัยสร้างเมือง”

 

 
0 review Add to Favorites

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”

 
0 review Add to Favorites

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) นักวิชาการพี่เลี้ยงศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะ และองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง จัดโดยมีนายประพันธ์พงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ และนายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองRead more

 
0 review Add to Favorites