ข่าวกิจกรรม

ร่วมกันปกป้องเด็กเยาวชน ลดช่องทางการเข้าถึง และห่วงใยการทำการตลาดที่ไม่รับผิดชอบ!

ร่วมกันปกป้องเด็กเยาวชน ลดช่องทางการเข้าถึง และห่วงใยการทำการตลาดที่ไม่รับผิดชอบ! องค์กรระดับโลกวิงวอนบริษัทและผู้ผลิตเหล้าให้ขายอย่างรับผิดชอบ ไม่นำเบียร์สดมาขายในร้านสะดวกซื้อ ที่ประชุมนโยบายแอลกอฮอล์โลก(Global Alcohol Policy Conference 2017) ที่จัดขึ้น ณ กรุงเมลเบริ์น ประเทศออสเตรเลียRead more

 
0 review Add to Favorites

รวมเอกสาร เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง”

 
0 review Add to Favorites

ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง”

สสส.ลงนามความร่วมมือ60 อปท. สร้างเครือข่ายสูงวัยสร้างเมืองลุยปฏิบัติการดี๊ดีของชุมชนท้องถิ่น งัดกลยุทธ์“5อ.5ก.” พัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพ-อาหาร-ออกกำลังกาย-ออม-อาสาสมัคร พร้อมชวนหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อน 5ก.สู่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่Read more

 
0 review Add to Favorites

รวมวีดิโอ “ปฏิบัติการรณรงค์ “๕ อ.”

สสส  สูงวัย 5 อ  รวม ดาวน์โหลด วีดิโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

 
0 review Add to Favorites

ปฏิบัติการรณรงค์ “๕ อ. ๕ ก. สูงวัยสร้างเมือง

(สร้างสัมมาชีพ) ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้การสนับสนุนของชุมชน ผลิตของใช้เองในครัวเรือนจากการคัดแยกขยะรีไซเคิล เป็นการลดค่าใช้จ่าย (กินอาหารดี) โดยผู้สูงอายุ ปลูกเอง ปรุงเองRead more

 
0 review Add to Favorites

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตราRead more

 
0 review Add to Favorites

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสื่อสัญจรลงพื้นที่ บ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดการขยะ คัดแยกขยะ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อบ้านเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน และเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน “ร่วมสืบสานปณิธานบ้านของพ่อ สุขอย่างพอเพียง ในเมืองพิเศษแม่ฮ่องสอน”Read more

 
0 review Add to Favorites

เวที “ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหารและพันธุกรรม”

30 ส.ค. – 3 ก.ย. 2560 พบกับเวที “ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหารและพันธุกรรม” ในโซนภูมิปัญญา (Wisdom) มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติRead more

 
0 review Add to Favorites

เตือนระวังอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

ข้าพเจ้า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข/ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข/ ขอรายงานการชี้แจงประเด็น ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560/ เตือนระวังอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า/ สาระสำคัญ ดังนี้ 1.Read more

 
0 review Add to Favorites

“ตำบลคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

 

 
0 review Add to Favorites