สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน วันที่ 1-3 มีนาคม 2561
ณ เมืองทองธานี

นำหลักศาสนาอิสลาม ควบคุมการบริโภคยาสูบ

เป็นเรื่องท้าทาย” ในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ราคาบุหรี่ต่างประเทศ แค่ซองละ 30 บาท ขณะที่ราคาขายทั่วประเทศสูงถึงซองละ 80 บาท ความสามารถเข้าถึงบุหรี่แบบง่ายๆ เพราะราคาถูก ไม่ได้ทำให้ ชาวบ้าน ตำบลมะรือโบตก จ.นราธิวาส กลายเป็นสิงห์อมควันอย่างที่คาดการณ์เอาไว้ ต้นทุนทาง“ศาสนาอิสลาม” ที่มีหลักคำสอนที่ว่า การทำร้ายตัวเองเป็นบาปกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ลด ละ เลิก บุหรี่ และยาเส้น จนทำให้อัตราการสูบบุหรี่ในพื้นที่ลดลง
จากการสรุปบทเรียนครึ่งทางของการทำงาน นับจากต้นปี 2560 ที่ลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่าง สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายตำบลสุขภาวะ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อทำกิจกรรมนำไปสู่เป้าหมายการลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบ ภายใต้การณรงค์ “เลิกสูบก็เจอสุข : ปฏิบัติการ ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”ในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน วันที่ 1-3 มีนาคม 2561

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ณ Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สิ่งที่  “ดวงพร เฮงบุณยพันธ์” ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.บอกอยู่เสมอถึงบทบาทในการทำงาน ของแผนงานสุขภาวะชุมชน  คือ สสส.ไม่ได้มีบทบาทในการนำหน้าชุมชน แต่ต้องมีบทบาทืกระตุ้น จุดประกาย  ให้ท้องถิ่นดึงทุน พลัง มาสร้างศักยภาพในการทำงานในพื้นที่  จึงจำเป็นต้องถอยออกเพื่อให้ท้องถิ่นใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่

ศปง.ยาสูบทุ่งรวงทอง เลิกสูบบุหรี่ คึกคักตลอด ม. ค 61

เครือข่าย เครือข่าย ศปง.ยาสูบทุ่งรวงทอง จัดกิจกรรมคึกคักตลอดเดือนมกราคม ทั้งปั่นจักรยานเลิกสูบบุหรี่  สร้างครือข่ายผู้นำชุมชนท้องถิ่นไม่สูบบุหรี่

1 2 3 15