ข่าวกิจกรรม

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสื่อสัญจรลงพื้นที่ บ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดการขยะ คัดแยกขยะ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อบ้านเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน และเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน “ร่วมสืบสานปณิธานบ้านของพ่อ สุขอย่างพอเพียง ในเมืองพิเศษแม่ฮ่องสอน”Read more

 
0 review Add to Favorites

เวที “ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหารและพันธุกรรม”

30 ส.ค. – 3 ก.ย. 2560 พบกับเวที “ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหารและพันธุกรรม” ในโซนภูมิปัญญา (Wisdom) มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติRead more

 
0 review Add to Favorites

เตือนระวังอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

ข้าพเจ้า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข/ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข/ ขอรายงานการชี้แจงประเด็น ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560/ เตือนระวังอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า/ สาระสำคัญ ดังนี้ 1.Read more

 
0 review Add to Favorites

“ตำบลคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

 

 
0 review Add to Favorites

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” โดย นายสมพร ใช้บางยาง

 
0 review Add to Favorites

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “ถอดรหัสพหุวัฒนธรรม บาละ”

 
0 review Add to Favorites

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ “สู่เป้าหมายบ้านไร้ควันที่ชายแดนใต้”

 
0 review Add to Favorites

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ : ลดพื้นที่สูบบุหรี่

 
0 review Add to Favorites

ข่าวจาก website หนังสือพิมพ์บ้านเมือง : 58 อปท.รวมพลังสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

Link :  http://www.banmuang.co.th/news/region/80882

 
0 review Add to Favorites

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่ม

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” โดย นายสมพร ใช้บางยางประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ มัสยิดบ้านบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก จังหวักนราธิวาส ————————————————————————- ตามเจตนารมณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่Read more

 
0 review Add to Favorites