ภาคเหนือ

“ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้” พื้นที่ของเกษตรกรอวดดี เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

หลายครั้งที่เราเห็นข่าวสารของเกษตรกรผู้พ่ายแพ้ต่อชะตากรรม แบกรับหนี้สินมหาศาลและสิโรราบต่อความอัตคัด ส่งผลให้หลายคนท้อแท้และยุติการพัฒนาตนเองไปทันทีทันใด แต่สำหรับเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ตำบลเมืองจัง  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านแล้วนั้นเกษตรกรสามารถพิสูจน์คุณค่าของชีวิตได้ง่ายๆ ด้วยการพัฒนาทักษะการเกษตรได้อีกหลายระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ขอเพียงแค่สังคมยอมรับการมีอยู่ของเกษตรกรก็เท่านั้น  พวกเขาก็พร้อมจะโดดเด่นและสร้างสิ่งดีๆ ให้ประเทศ ให้โลกอีกมากมาย ซึ่งสิ่งดีๆRead more

 
0 review Add to Favorites

ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลเจดีย์ชัย

ตำบลเจดีย์ชัย เปลี่ยนแปลงตนเอง เปิดพื้นที่ให้ทุกคนทำงานร่วมกัน เดินหน้าอย่างแข็งขัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ    

 
0 review Add to Favorites