ภาคกลาง

ศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.บ้านหม้อ

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปี 2547 อบต.บ้านหม้อเป็นที่แรกๆที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวโดยตลอดมาศูนย์แห่งนี้ได้ดำเนินงานตามมาตรฐาน 5 ข้อคือ 1.จัดการเครือข่ายเฝ้าระวัง 2. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ 4. ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น 5. จัดหาทรัพยากรต่างๆRead more

 
0 review Add to Favorites

“2 งาน” พอเพียง เลี้ยงชีวิตด้วยการเกษตรอย่างมีความสุข

หลายคนคงตั้งคำถามว่าพื้นที่เพียง 2 งานหรือ 200 ตารางวานะหรือ จะสามารถทำเกษตรเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวได้ตลอดรอดฝั่ง คำตอบคือ ได้ เป็นไปได้จริงและมีผู้ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วอย่างคุณ ณรงค์ วิมา เกษตรกรในเครือข่ายตำบลสุขภาวะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรีRead more

 
0 review Add to Favorites