ศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.บ้านหม้อ

“บางครอบครัวพ่อแม่ไม่พูดกันเลย ทำให้ลูกเกิดความอึดอัก เราจะมีจดหมายไปให้พ่อฉบับหนึ่ง ให้แม่ฉบับหนึ่ง แต่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าตัวเองต่างก็ได้จดหมาย พาเขาไปทัศนศึกษา ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน มีการเล่นเกมส์ ทำกิจกรรมร่วมกัน บางครอบครัวเมื่อกับมาแล้วความสัมพันธ์ก็ดีขึ้น”

“2 งาน” พอเพียง เลี้ยงชีวิตด้วยการเกษตรอย่างมีความสุข

หลายคนคงตั้งคำถามว่าพื้นที่เพียง 2 งานหรือ 200 ตารางวานะหรือจะสามารถทำเกษตรเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวได้ตลอดรอดฝั่งคำตอบคือ ได้ เป็นไปได้จริงและมีผู้ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วอย่างคุณ ณรงค์ วิมา เกษตรกรในเครือข่ายตำบลสุขภาวะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี