ความรู้ชุมชน

ศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.บ้านหม้อ

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปี 2547 อบต.บ้านหม้อเป็นที่แรกๆที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวโดยตลอดมาศูนย์แห่งนี้ได้ดำเนินงานตามมาตรฐาน 5 ข้อคือ 1.จัดการเครือข่ายเฝ้าระวัง 2. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ 4. ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น 5. จัดหาทรัพยากรต่างๆRead more

 
0 review Add to Favorites

“ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้” พื้นที่ของเกษตรกรอวดดี เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

หลายครั้งที่เราเห็นข่าวสารของเกษตรกรผู้พ่ายแพ้ต่อชะตากรรม แบกรับหนี้สินมหาศาลและสิโรราบต่อความอัตคัด ส่งผลให้หลายคนท้อแท้และยุติการพัฒนาตนเองไปทันทีทันใด แต่สำหรับเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ตำบลเมืองจัง  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านแล้วนั้นเกษตรกรสามารถพิสูจน์คุณค่าของชีวิตได้ง่ายๆ ด้วยการพัฒนาทักษะการเกษตรได้อีกหลายระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ขอเพียงแค่สังคมยอมรับการมีอยู่ของเกษตรกรก็เท่านั้น  พวกเขาก็พร้อมจะโดดเด่นและสร้างสิ่งดีๆ ให้ประเทศ ให้โลกอีกมากมาย ซึ่งสิ่งดีๆRead more

 
0 review Add to Favorites

นวัตกรรมภูมิปัญญาแก้ปัญหาชาวนาแล้งน้ำ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ในสังคมกสิกรรมของไทย เกษตรกรเป็นเหมือนดั่งกระดูกสันหลังของชาติที่ช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาให้เกิดขึ้น โดยมีการจัดงานวันเกษตรกรแห่งชาติขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ.2453 ถึง พ.ศ.2454 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุน และเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นRead more

 
0 review Add to Favorites

“2 งาน” พอเพียง เลี้ยงชีวิตด้วยการเกษตรอย่างมีความสุข

หลายคนคงตั้งคำถามว่าพื้นที่เพียง 2 งานหรือ 200 ตารางวานะหรือ จะสามารถทำเกษตรเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวได้ตลอดรอดฝั่ง คำตอบคือ ได้ เป็นไปได้จริงและมีผู้ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วอย่างคุณ ณรงค์ วิมา เกษตรกรในเครือข่ายตำบลสุขภาวะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรีRead more

 
0 review Add to Favorites

ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลเจดีย์ชัย

ตำบลเจดีย์ชัย เปลี่ยนแปลงตนเอง เปิดพื้นที่ให้ทุกคนทำงานร่วมกัน เดินหน้าอย่างแข็งขัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ    

 
0 review Add to Favorites

จัดการภัยพิบัติแบบบ้านๆ

โลกร้อนขึ้น ภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดจึงผุดขึ้นเต็มไปหมด แต่ที่ดูจะใกล้ตัวคนตะปอเยาะที่สุด คงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ดินถล่มที่อำเภอบันนังสตา และศรีสาคร เมื่อปี 2553

 
0 review Add to Favorites