สสส.-เครือข่ายชุมชน ประกาศปฏิญญา ปฏิรูปท้องถิ่นสู่การพัฒนายั่งยืน

สสส.-เครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ร่วม ประกาศปฏิญญา “ร่วมปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” สานต่อปธิธาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในวิถีชีวิต เน้นดูแลระบบนิเวศ พอเพียง พ้นเหลื่อมล้ำ ยากจน คนไทยมีสุขภาพดี มีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งพาจัดการตนเองได้

‘ลดเมาเพิ่มสุข’รับปีใหม่ 160อปท.ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 160 แห่ง ระดมถกหามาตรการ “ลดเมา..ลดเหตุปีใหม่ 2561” ในระดับหมู่บ้าน ตำบล หลังพบสาเหตุหลักเกิดจากเมาแล้วขับ โดยในการประชุมครั้งนี้ ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวถึงการพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 

1 2