‘ลดเมาเพิ่มสุข’รับปีใหม่ 160อปท.ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 160 แห่ง ระดมถกหามาตรการ “ลดเมา..ลดเหตุปีใหม่ 2561” ในระดับหมู่บ้าน ตำบล หลังพบสาเหตุหลักเกิดจากเมาแล้วขับ โดยในการประชุมครั้งนี้ ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวถึงการพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 

1 2