ชุมชนเข้มแข็ง โดย คุณธวัชชัย ฟักอังกูร

เราพูดถึงชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง แต่ขณะนี้เรายังไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบที่ชี้วัดได้ แต่ตอนนี้กำลังทำอยู่ ของหน่วยงาน สทส. หน่วยงานชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผมเข้าใจว่าปีหน้าน่าจะเสร็จ