กองทุนซารีกัตมาตี

ความตายเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเอาไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีผู้จากไป ชาวมุสลิมทั้งหลายจึงถือเป็นวัตรปฏิบัติที่ต้องยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดั่งเช่นเรื่องราวของมัสยิดประจำหมู่ที่ 5 บ้านกูวาแห่งนี้

บ้านมั่นคงชุมชนกาเลี้ยงลูก

เห็นเป็นชุมชนกึ่งเมืองแบบนี้ แต่ใครจะรู้ว่า ที่ตำบลโพรงมะเดื่อมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยชาวบ้านกลุ่มนี้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อทำที่อยู่อาศัย

ชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต

จากชีวิตที่มีการทำงานกินเวลาส่วนใหญ่กลับต้องหยุดชะงักลงเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณด้วยเหตุนี้เองทำให้กลุ่มผู้อาวุโสชาวมุสลิมในพื้นที่รือเสาะรวมตัวกันขึ้นในนามชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปราลี

จากข้อมูลเมื่อปี 2543 พบว่าหมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส คือหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดของจังหวัดนราธิวาส ทำให้แกนนำในพื้นที่หลายคนระดมความคิดกัน เป็นที่มาให้จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตปราลี

กองทุนสัจจะสวัสดิการตำบลเหล่าใหญ่

หนึ่งในสวัสดิการที่ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ ก็คือโครงการสวัสดิการออมวันละบาท ซึ่งมีที่มาแตกต่างกันไป บ้างเกิดขึ้นเพราะภาครัฐมีนโยบาย บ้างเกิดขึ้นมาก่อน

ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพราะเราต้องช่วยกัน

เกิดแก่เจ็บตายถือเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกพ้นได้ แต่การแสดงน้ำใจระหว่างคนในชุมชนก็ถือเป็นความดีงามที่พวกเขามอบให้กันและกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีใครจากไปชั่วนิรันดร์

1 2