ศิลป์เสียง ดีเกฮูลู

เสียงเพลงพื้นเมืองแดนใต้แว่วดังมาจากเพิงไม้หลังหนึ่ง บริเวณหัวโค้งถนน รอยต่อของหมู่ที่ 2 มายังหมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะเหม กลุ่มชายทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นั่งเรียงรายกันเพื่อแสดงดีเกฮูลูให้ฟัง แต่ละคนรับผิดชอบเครื่องดนตรีแตกต่างกันไป

อู่ต่อเรือลุงเล็ก

เราเคยดูการแข่งเรือยาว แต่ไม่เคยเห็นการต่อเรือยาวมาก่อน โดยเรือยาวถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมร้อยกับวิถีชีวิต ยิ่งในแถบภาคกลางที่มีแม่น้ำใหญ่หลายสายพาดผ่าน

วงดนตรีภูไท

ยามเย็นของวันที่เดินทางไปถึงนั้น ทางเทศบาลได้ดัดแปลงลานว่างหลังอาคารเทศบาลให้เป็นลานกิจกรรม มีเวทีพร้อม พระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดี เยาวชน 6 ชีวิตกำลังบรรเลงเสียงเพลงเร้าให้คนเข้าร่วมงาน

สภาวัฒนธรรม

ถึงตำบลเหล่าใหญ่จะมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมภูไทซึ่งสืบสานมานานหลายช่วงอายุคน แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ไหลบ่าเข้ามาจากภายนอกได้สร้างความสั่นสะเทือนไปพอสมควร

กลุ่มศรีฮาลากัต ญาบะ

ตามตำนานของคนมลายู เวลาที่บรรดานักปราชญ์หรือโต๊ะครูจะเผยแพร่คำสอนศาสนา พวกเขาจะล้อมวงและถ่ายทอดบทกวีหรือสะอิร เป็นท่วงทำนองหรือเสียงดนตรี นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า ‘ฮาลากัต’

ชมรมสืบทอดนกเขาชวาเสียงพื้นเมืองรือเสาะ

“ที่นี่เป็นต้นกำเนิดของ ‘นกเขาชวาพันธุ์ยะบะ’ ที่มีสุ้มเสียงไพเราะควบคู่มากับรูปร่างงดงาม” เจ๊ะอิสมาอิล อดุลภักดี ผู้ก่อตั้งชมรมนกเขาชวา และตัวแทนสมาคมนกเขาชวาภาคใต้ จั่วหัว

1 2