คิดแบบวิถีพุทธ ทางรอดฝ่าทุนนิยมของชาวเจดีย์ชัย จ.น่าน

ท่ามกลางกระแสทุนที่รุนแรง ภาวะค่าครองชีพที่สูงลิ่ว และแนวโน้มราคาพืชผลที่ส่อเค้าจะยังคงทรงตัวอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าด้วยปัญหาที่รุมเร้าเหล่านี้อาจทำให้ชุมชนหลายแห่งเกิดภาวะตึงตัว และคุณส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนในหลายชุมชนในทุกมิติ

บ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง

เด็กๆ กว่า 30 ชีวิตกรูกันลงไปในสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นน้ำที่มาจากบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ นอกจากที่สระ ยังต่อกระจายไปยังห้องแช่ตัวหลายสิบห้อง โดยบ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 อยู่คู่ชุมชนมานานหลายชั่วคน

สหกรณ์การเกษตรชาวรือเสาะ จ.นราธิวาส อยู่รอดได้ต้องซื้อ-ขาย ครบวงจร

สังคมไทยกำลังหันมาให้ความสนใจกับระบบสหกรณ์อีกครั้ง เป็นเพราะภาคการเกษตรกำลังตกที่นั่งลำบาก จากราคาพืชผลตกต่ำสวนทางกับรายได้และกำไรของพ่อค้าคนกลางที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น “โมเดลระบบสหกรณ์เข้มแข็ง” จึงเป็นทางออกเดียว ที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงเพื่อมุ่งหวังจะแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรจะทำให้รูปแบบการบริหารงานเข้มแข็ง โปร่งใส ขายสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร และสิ่งที่สำคัญคือสามารถสร้างความร่วมมือในชุมชนให้มากที่สุด ดังเช่นเกษตรกรที่เทศบาลตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรรวมมิตรจำกัด มานานตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 มีเทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นอีกแรงที่ช่วยหนุนเสริม จนปัจจุบันรือเสาะเป็นตำบลศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ถึงวันนี้ 14 ปีผ่านไปผลการดำเนินงานนับว่ามีความโดดเด่น และแตกต่างเพราะไม่ได้เน้นแค่เรื่องการปล่อยสินเชื่อแต่เน้นให้สมาชิกกินดีอยู่ดี รู้จักความพอเพียง แต่ “สหกรณ์การเกษตรรวมมิตรจำกัด” ยังได้นำกำไรมาบริหารร้านสหกรณ์การเกษตรสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร วัสดุการเกษตร รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยเปิดโอกาสให้ทั้งคนที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกเขามาจับจ่ายได้เหมือนกัน จัดเป็นการขายสินค้าการเกษตรในรูปแบบที่ครบวงจรได้อีกด้วย ร้านเปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น.สหกรณ์การเกษตรรวมมิตรจำกัด มีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น 275 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. […]

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

กลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างเสริมดูแลสุขภาพที่สำคัญของคน 20 ชุมชนในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ คือกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร

‘เหตุด่วน ฉุกเฉิน เรียกหน่วยกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 24 ชั่วโมง’ คือสโลแกนที่ชาวรือเสาะและคนในพื้นที่ใกล้เคียงคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องด้วยในพื้นที่นี้มีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อย

มัสยิดต้นแบบบ้านบือแนยาโมง

ณ ชุมชนบือแนยาโมง หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลฮีดายะห์ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นที่บ่มเพาะกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ

1 2