บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

คิดแบบวิถีพุทธ ทางรอดฝ่าทุนนิยมของชาวเจดีย์ชัย จ.น่าน

ท่ามกลางกระแสทุนที่รุนแรง ภาวะค่าครองชีพที่สูงลิ่ว และแนวโน้มราคาพืชผลที่ส่อเค้าจะยังคงทรงตัวอย่างต่อเนื่อง  แน่นอนว่าด้วยปัญหาที่รุมเร้าเหล่านี้อาจทำให้ชุมชนหลายแห่งเกิดภาวะตึงตัว และคุณส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนในหลายชุมชนในทุกมิติ  “ชีวิตวิถีพุทธ วิถีชุมชน” กำลังเป็นทางรอดที่ถูกหยิบยกและพูดถึงกันมากในมิติของการพัฒนาชุมชนไทย เพราะวิถีพุทธที่นำทางชุมชนหาใช่เป็นเรื่องเชย ล้าสมัย หากแต่เป็นเรื่องที่สามารถปรับใช้ในการ หนุนเสริม ชุมชนต้นแบบ เพื่อทำให้Read more

 
0 review Add to Favorites

สหกรณ์การเกษตรชาวรือเสาะ จ.นราธิวาส อยู่รอดได้ต้องซื้อ-ขาย ครบวงจร

สังคมไทยกำลังหันมาให้ความสนใจกับระบบสหกรณ์อีกครั้ง เป็นเพราะภาคการเกษตรกำลังตกที่นั่งลำบาก จากราคาพืชผลตกต่ำสวนทางกับรายได้และกำไรของพ่อค้าคนกลางที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น “โมเดลระบบสหกรณ์เข้มแข็ง” จึงเป็นทางออกเดียว ที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงเพื่อมุ่งหวังจะแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรจะทำให้รูปแบบการบริหารงานเข้มแข็ง โปร่งใส ขายสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร และสิ่งที่สำคัญคือสามารถสร้างความร่วมมือในชุมชนให้มากที่สุด ดังเช่นเกษตรกรที่เทศบาลตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรรวมมิตรจำกัด มานานตั้งแต่วันที่Read more

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

กลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างเสริมดูแลสุขภาพที่สำคัญของคน 20 ชุมชนในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ คือกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 นำพณ ลิ้มธนเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ในฐานะเลขานุการกองทุนฯ เล่าให้ฟังว่า การเข้าสู่กระบวนการนี้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ที่ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอุดหนุนงบประมาณตามรายหัวประชากรลงมาที่ท้องถิ่นโดยตรงRead more

 
0 review Add to Favorites

บ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง

เด็กๆ กว่า 30 ชีวิตกรูกันลงไปในสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นน้ำที่มาจากบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ นอกจากที่สระ ยังต่อกระจายไปยังห้องแช่ตัวหลายสิบห้อง โดยบ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 อยู่คู่ชุมชนมานานหลายชั่วคน และคนที่นี่ก็ตระหนักถึงความสำคัญ จึงร่วมกันปกป้องดูแลทรัพยากรนี้ให้อยู่คู่ชุมชนนานเท่านาน สมชายRead more

 
0 review Add to Favorites

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร

‘เหตุด่วน ฉุกเฉิน เรียกหน่วยกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 24 ชั่วโมง’ คือสโลแกนที่ชาวรือเสาะและคนในพื้นที่ใกล้เคียงคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องด้วยในพื้นที่นี้มีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อย ฉะนั้นการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่คนที่นี่ให้ความใส่ใจเป็นอันดับ 1 รุสดี โต๊ะฝ้าย หัวหน้าหน่วยกู้ชีพ และอับดุลรีซัมRead more

 
0 review Add to Favorites

มัสยิดต้นแบบบ้านบือแนยาโมง

ณ ชุมชนบือแนยาโมง หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลฮีดายะห์ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นที่บ่มเพาะกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ ที่สำคัญยังขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดRead more

 
0 review Add to Favorites

สายตรวจร่วมใจ อุ่นใจชาวประชา

ในอดีตพ่อค้าแม่ขายในตลาดได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากปัญหากลุ่มมอเตอร์ไซค์ซิ่ง การทะเลาะวิวาทยามวิกาล รวมถึงปัญหายาเสพติด ลำพังตำรวจไม่เพียงพอจะต่อกรได้

 
0 review Add to Favorites

บึงตกปลารางข้าวลอย

ครั้งหนึ่งที่นี่เคยประสบปัญหาแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรมาก่อน เมื่อมีแหล่งน้ำแล้ว ชาวบ้านก็ตอบแทนด้วยการช่วยรักษาแหล่งทรัพยากรนี้ให้คงความสมบูรณ์มากที่สุด

 
0 review Add to Favorites

กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชน บ้านจอมทอง

บ้านจอมทองมีปัญหาเรื่องน้ำอยู่ตลอด คือหากไม่แล้งจนสุดขั้ว ก็ท่วมจนสุดใจ จึงเกิดระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ขึ้น เพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

 
0 review Add to Favorites

สภาซูรอ

“...และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจกรรมทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย...”

 
0 review Add to Favorites