ท่องเที่ยวชุมชน

วัดเมืองปอน

ภายในบริเวณวัดอันร่มรื่นบนถนนขุนปอนสถิต ประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ และศาลาอเนกประสงค์ โดยภายในอุโบสถมีพระประธาน และภาพวาดศิลปะพม่า วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2410 ตามประวัติวัด แจ้งว่า ผู้สร้างคือ พระยาน้อยศรีไพศาล เจ้าเมืองปอนRead more

 
0 review Add to Favorites

CBT ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชน

เมื่อการท่องเที่ยวในเมืองปอนเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีหน่วยงานหลายแห่งเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนชาวบ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยมีชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางและจัดการ ในฐานะของเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเกิดความรู้ และความเข้าใจในพื้นที่นั้นๆRead more

 
0 review Add to Favorites

ปฏิทินวัฒนธรรม ‘เมืองปอน’

นับเป็นผลพวงต่อยอดจากโฮมสเตย์ เมื่อแขกที่มาพักได้ถือโอกาสเดินสำรวจวิถีชีวิตของบ้านเมืองปอนไปด้วย ความสุกงอมทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตัว จึงได้ประจักษ์แก่สายตา แทบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติม คนไทใหญ่ตั้งรกรากและอยู่ที่บ้านเมืองปอนมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความเชื่อที่เข้มแข็งที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ และความเชื่อของคนโบราณ ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไป แต่วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ได้รับการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นยังคงอยู่ กลายเป็นวัตรปฏิบัติ ซึ่ง ณ เวลานี้เป็นเอกลักษณ์Read more

 
0 review Add to Favorites

เมืองปอนโฮมสเตย์

จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวภายในตำบลเมืองปอนมาจาก ‘โฮมสเตย์’ ซึ่งเรื่องนี้เราไม่ต้องเดินทางไปไหน แค่นั่งอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารเช้าเท่านั้น ด้วย ฟองจันทร์ ศิริน้อย หรือ ครูอู๊ด ประธานกลุ่มเมืองปอนโฮมสเตย์ คือเจ้าของบ้านที่เรามาพักด้วย ครูอู๊ด ย้อนความให้ฟังว่า ในราวปีRead more

 
0 review Add to Favorites

พิพิธภัณฑ์บ้านเฮินไต

พิพิธภัณฑ์บ้านเฮินไต เป็นเรือนไม้หลังย่อม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเมืองปอนเหนือ เพื่อเตือนสติ และบ่งบอกเรื่องราวแต่หนก่อนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

 
0 review Add to Favorites

วัดหนองเงือก

นอกจากสถาปัตยกรรมอันเป็นที่เลื่องลือ วัดหนองเงือกยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะมีพระเถระซึ่งได้รับการยอมรับจากสาธุชนในล้านนาหลายรูป

 
0 review Add to Favorites