‘พลังชุมชน’ สร้างพลังงานทางเลือก  “ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เอง”

   ‘พลังชุมชน’ สร้างพลังงานทางเลือก  “ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เอง”สวนาเรื่อง “พลังงานชุมชน สร้างอนาคตพลังงานไทยอย่างยั่งยืน” ภายในงาน “สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

แหล่งน้ำแห่งพระเมตตา “สมเด็จพระราชินี”สู่ชุมชนอบต.แว้งจ.นราธิวาส

บันทึกข่าวเหตุการณ์อุทกภัยแต่ละครั้ง รวมทั้งเหตุรอบล่าสุดที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนธ.ค. 2559 กับกรณี 12 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ทั้งชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล จากปริมาณฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่มากกว่าทุกปี

ป่า-น้ำ-สัตว์ ในถิ่นปกาเกอะญอ

เราแวะซื้อหาน้ำติดไว้หลังรถเผื่อกระหาย ก่อนมุ่งขึ้นสู่บ้านแม่ลาก๊ะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 20-30 กิโลเมตร ฟังดูเหมือนใกล้ แต่ด้วยเส้นทางหินลูกรังและเป็นทางชันไต่ขึ้น ทำให้เราไม่สามารถทำความเร็วได้เท่าไรนัก ทิวทัศน์สองข้างทางชวนให้เพลิดเพลินดี

ปุ๋ย & โฟม ตำราแปรขยะ ฉบับอาจารย์นพ

ฤดูกาลผันผ่าน ธรรมชาติก็เช่นกัน ต้นไม้ผลัดใบตามวัฏจักร ช่วงฤดูนี้ เศษใบไม้ร่วงหล่น หลายคนกวาดสุมกองรวมกัน แล้วจุดไฟเผา จากกองหนึ่งไปจนถึงสิบกอง เกิดเป็นควันพิษที่แม้แต่เจ้าตัวเองมิได้ตระหนักถึงผลร้าย

ระบบเหมืองฝาย บ้านเมืองปอน

ระบบเหมืองฝายที่เราเห็นกันในบ้านเมืองปอน เป็นเพียงปลายทาง ด้วยบรรดาผู้สร้างวางระบบลำเลียงน้ำจากต้นน้ำ ให้ไหลผ่านพื้นที่ทำกิน ก่อนเข้าสู่โซนตั้งบ้านเรือน

ประปาภูเขา บ้านท่าหินส้ม

ถึงจะมีพื้นที่ป่าภายในหมู่บ้าน แต่ทว่าบ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรจำนวนร้อยกว่าหลังคาเรือน กลับต้องเผชิญปัญหาไม่มีน้ำกินน้ำใช้ในฤดูร้อน