การศึกษา

ลงนามความร่วมมือ10 ม.ราชภัฏ องค์กรส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน

สสส.ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฏ องค์กรส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน        สสส. ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 420 แห่งRead more

 
0 review Add to Favorites

“หมอประเวศ” ชูทฤษฎี 3 เหลี่ยมเขยื้อนภูเขาวางรากฐานประเทศ

นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ย้ำทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สร้างจุดเปลี่ยนพัฒนาประเทศ ชี้ประเทศไทยมีภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก   ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐากถาพิเศษระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในหัวข้อ ปฏิบัติการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สู่ความเข้มแข็งของประเทศRead more

 
0 review Add to Favorites

มหาวิชชาลัยตำบล

การศึกษาแบบตาบอดคลำช้าง การศึกษาไทยที่ทำมา ๑๐๐ กว่าปี ทำให้ประเทศไทยอ่อนแอทุกทาง เพราะเน้นการท่องวิชา ไม่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำให้ทำอะไรไม่เป็นและไม่รู้ความจริงของประเทศไทยที่ประกอบด้วยชุมชนท้องถิ่นต่างๆ การไม่รู้ความจริงทำให้ทำอะไรไม่ถูก เพราะฉะนั้นคนที่จบการศึกษาอย่างนี้ เมื่อไปรับราชการจึงไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาของประเทศ การท่องวิชาเป็นวิชาๆ ทำให้จัดการไม่เป็น คนไทยจึงเกือบจะขาดภูมิปัญญาในการจัดการโดยสิ้นเชิงRead more

 
0 review Add to Favorites

กีรออาตีพี่สอนน้อง

หัวใจสำคัญของการเป็นมุสลิมที่ดี คือซึมซับและเข้าใจในพระคัมภีร์อัลกุรอาน ทว่าการจะเข้าถึงความหมายเหล่านั้นได้ ต้องเรียนรู้อักษรอาหรับเสียก่อน ณ มัสยิดวะห์ดาตุลวาตอนียะห์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ มัสยิดบ้านกรือซอ มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับหลักสูตรกีรออาตี โดยที่นี่มีความโดดเด่นคือใช้ระบบพี่สอนน้อง อริฟ หะนีแร ครูสอนกีรออาตีมัสยิดบ้าน กรือซอRead more

 
0 review Add to Favorites

สองระบบแบบเข้ม เวียงสุวรรณวิทยาคม

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ แต่ครั้งหนึ่งความนิยมในโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมลดลง จนเป็นรองโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ ปัจจัยสำคัญเลยเพราะโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้เน้นสอนเรื่องศาสนาอิสลามเท่าใดนัก จึงเป็นเหตุผลให้โรงเรียนแห่งนี้ต้องปฏิรูปเป็นการใหญ่ นิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เล่าว่าในปี 2546 โรงเรียนเข้าสู่การเป็นโรงเรียน 2 ระบบ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานRead more

 
0 review Add to Favorites

ศูนย์เด็กมุสลิมวาตอนียะห์

ตอนที่เราไปถึง เป็นเวลาที่เด็กเข้านอน หลังจากทำกิจกรรมกันมามากมายในช่วงเช้า บางคนหลับปุ๋ยกันไปแล้ว บางคนตื่นอยู่ และเมื่อเห็นคนแปลกหน้าอย่างเรา ก็พลันร้องไห้ขึ้นมาเสียอย่างนั้น “เด็กไม่คุ้นกับคนแปลกหน้า เขากลัว” อันนาตูลียา หะยีเจ๊ะแน หัวหน้าศูนย์ฯ คนปัจจุบันพูดขึ้น อันนาตูลียาRead more

 
0 review Add to Favorites

โรงเรียนตาดีกามัสยิดกูวา

ถึงโรงเรียนตาดีกาหรือโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจะมีอยู่ในมัสยิดเกือบทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่สำหรับ ‘มัสยิดมูบารอ อตุลญีฮาด’ หรือที่ใครหลายคนเรียกติดปากว่า ‘มัสยิดกูวา’ มัสยิดประจำหมู่ที่ 5 ก็มีเรื่องราวให้ชวนติดตามค้นหา ด้วยที่นี่มีระบบการบริหารงานที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว สลมี ตาเละ อิหม่ามประจำมัสยิดเล่าให้ฟังว่า โรงเรียนตาดีกาที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีRead more

 
0 review Add to Favorites

‘ดารุลอิควาน’ เยาวชนสร้างสุขกำลัง 3

แม้จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว แต่ สุเทพ มูซอ และ ซอฟูวัน สะมะแอ ก็ยังคงรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของน้องๆ ในพื้นที่ตำบลแว้งเรื่อยมา ด้วยกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมานั้นคือความภาคภูมิใจของพวกเขา ในฐานะของมือเล็กๆ ที่ช่วยรังสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดแก่บ้านเกิด ย้อนกลับไปเมื่อราวๆRead more

 
0 review Add to Favorites

ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ

เมื่อเราได้มีโอกาสมาบึงลาดโพธิ์ในวันแรกที่มาถึงตำบลโพรงมะเดื่อ เราได้เห็นอาคารหลังหนึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายสุดของพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ทำการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สาขาอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ก็ทำให้เราอดที่จะสนใจไม่ได้ วันนั้นเลยเวลาทำการของศูนย์ฯ ไปแล้ว แต่อีกสองวันให้หลัง เรากลับมาใหม่ พร้อมกับคำถามที่มีอยู่ในใจ เด็กพิเศษไม่ใช่ปัญหาRead more

 
0 review Add to Favorites

โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)

โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) เป็นโรงเรียนเก่าแก่ซึ่งอยู่คู่ตำบลโพรงมะเดื่อแห่งนี้มาเกือบร้อยปี มีบทบาทสำคัญในการผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นรากฐานให้กับสังคม ซึ่งในส่วนของการเล่าเรียนนั้น ที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพว่าทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ หากแต่สิ่งที่พิเศษของโรงเรียนแห่งนี้ คือจุดยืนเรื่องการเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันRead more

 
0 review Add to Favorites