รพ.สต.ร่วมใจ

ภาพแรกที่สัมผัสได้ทันทีเมื่อเยื้องกรายเข้าสู่ ‘โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรือซอ’ ก็คือพื้นที่ได้รับการจัดเป็นสัดเป็นส่วน ทั้งสวนผักปลอดสารพิษ ห้องน้ำคนพิการ ศูนย์สุขภาพแผนไทย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แว้ง

การจัดการสุขภาพที่ดีนั้นมิใช่หมายถึงโรงพยาบาลดี หมอเก่ง พยาบาลพร้อม อุปกรณ์ครบเท่านั้น หากแก่นของสุขภาพที่ดี คือการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือป้องกันความเจ็บป่วย

กลุ่มสันทนาการชุมชนหมู่ใหญ่

เราเดินทางมาถึงชุมชนหมู่ใหญ่ ในหมู่ที่ 2 ตำบลหนองดินแดงในเวลาเย็น สภาพอากาศวันนั้นแปลกประหลาด ฟ้าครึ้มแต่กลับมีแสงแดดจ้าส่องลงมาบริเวณนั้น เรามาถึงลานอเนกประสงค์ ที่มีเด็กๆ กำลังวิ่งเล่นอยู่ ส่งเสียงหัวเราะไปตามประสา

ยาทัย สมุนไพรทำเอง

ภายในชุมชนบ้านโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ บริเวณบ้านหลังน้อยที่ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ ด้านหน้ามีคลองไหลผ่าน เป็นบ้านของยายอุทัย ยะนิล หรือยายทัย ผู้ที่อายุล่วงผ่าน 6 รอบปีไปแล้ว แต่ร่างกายยังแข็งแรง

ชมรมเปตอง คนเล่นลูกเหล็ก

ในยามที่พระอาทิตย์เริ่มอ่อนกำลังลง กลุ่มคนจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันที่ลานสาธารณะใกล้ที่ทำการเทศบาล ซึ่งมีการสร้างสนามเปตองเอาไว้ สมาชิกประจำลานเปตองนี้นำทีมโดยชมรม อสม. ที่มักจะมาประลองฝีมือกันเป็นประจำยามเย็น

นิ้วเหล็กพิชิตเส้น

ณ อาคารอเนกประสงค์ข้างที่ทำการเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เป็นที่ตั้งของศูนย์นวดแผนไทย หากใครผ่านมาทางนี้ ลองเข้ามาใช้บริการ มีทั้งนวดลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ นวดคลายเส้น โดยทีมหมอนวดที่ได้รับการฝึกอบรม

1 2 3 4