การจัดการภัยพิบัติ

ขบวนการจัดการภัยพิบัติ ตำบลแว้ง

แทบจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ปกติไปเสียแล้ว สำหรับเรื่องน้ำท่วม พายุเข้า ในพื้นที่เขตตำบลแว้ง ทว่าถึงเหตุการณ์จะเกิดประเดี๋ยวประด๋าว แต่พอผ่านไปกลับทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้ ด้วยส่วนใหญ่ประชาชนหลายคนก็ไม่ได้ระมัดระวัง หรือเตรียมตัวเท่าที่ควร สองหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการภัยพิบัติ สะอารี ดีมูแล ปลัด อบต.แว้ง และRead more

 
0 review Add to Favorites

จัดการภัยพิบัติแบบบ้านๆ

โลกร้อนขึ้น ภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดจึงผุดขึ้นเต็มไปหมด แต่ที่ดูจะใกล้ตัวคนตะปอเยาะที่สุด คงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ดินถล่มที่อำเภอบันนังสตา และศรีสาคร เมื่อปี 2553

 
0 review Add to Favorites