รวมเอกสาร เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง”

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

“ตำบลคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

โครงสร้างใด ๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิระมิด ฐานต้องกว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน พระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลง ๆ เพราะไม่มีฐานรองรับ การพัฒนาประเทศไทยผ่านมาทำประดุจการสร้างพระเจดีย์จากยอด อะไร ๆ ก็จะเอาแต่ข้างบน ไม่ว่าเศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมือง จึงไม่สำเร็จ เพราะไม่มีฐานรองรับ

รู้จัก SDGs

จากการประเมินแนวทางของ SDGs กับ การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พบว่า ตัวชี้วัดบางส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ไตรพลัง (พลังการเรียนรู้ พลังเครือข่าย และพลังการจัดการ)

คิดแบบวิถีพุทธ ทางรอดฝ่าทุนนิยมของชาวเจดีย์ชัย จ.น่าน

ท่ามกลางกระแสทุนที่รุนแรง ภาวะค่าครองชีพที่สูงลิ่ว และแนวโน้มราคาพืชผลที่ส่อเค้าจะยังคงทรงตัวอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าด้วยปัญหาที่รุมเร้าเหล่านี้อาจทำให้ชุมชนหลายแห่งเกิดภาวะตึงตัว และคุณส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนในหลายชุมชนในทุกมิติ

แหล่งน้ำแห่งพระเมตตา “สมเด็จพระราชินี”สู่ชุมชนอบต.แว้งจ.นราธิวาส

บันทึกข่าวเหตุการณ์อุทกภัยแต่ละครั้ง รวมทั้งเหตุรอบล่าสุดที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนธ.ค. 2559 กับกรณี 12 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ทั้งชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล จากปริมาณฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่มากกว่าทุกปี

ชุมชนเข้มแข็ง โดย คุณธวัชชัย ฟักอังกูร

เราพูดถึงชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง แต่ขณะนี้เรายังไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบที่ชี้วัดได้ แต่ตอนนี้กำลังทำอยู่ ของหน่วยงาน สทส. หน่วยงานชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผมเข้าใจว่าปีหน้าน่าจะเสร็จ

1 2 3 23