“ขุนด่านเกมส์”ชูกีฬาปลอด “เหล้า-บุหรี่”

ผู้ว่าฯจังหวัดนครนายก ปฏิเสธสปอนเซอร์บริษัทเหล้า จัดกีฬาจังหวัด “ขุนด่านเกมส์ ปลอดเหล้า-บุหรี่”หลังอัตราเมาแล้วขับเพิ่ม 600 % ติดสถิติ1ใน5 จังหวัดอุบัติเหตุปีใหม่สูงสุด สสส.ชูต้นแบบโมเดลจังหวัดตัวอย่างรณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่

 ศปง.ยาสูบวังเหนือ ผนึกลูกข่าย ลุยกิจกรรม “ลดละเลิกบุหรี่”

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศปง.ยาสูบเทศบาลตำบลวังเหนือ และลูกข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในเด็กเยาวชนงานวันเด็กแห่งชาติ สร้างความตระหนักรู้พิษภัยบุหรี่

3หน่วยงานท้องถิ่น สานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่

3 หน่วยงานท้องถิ่นเครือข่าย ศปง.ยาสูบ อบต.ทุ่งรวงทอง จัดกิจกรรม ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  “บุหรี่เรื่องไม่ปกติ” สานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่ สร้างชุมชนน่าอยู่

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่ม

ตามเจตนารมณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ที่ยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อที่จะนำพาชุมชน ท้องถิ่นไปสู่ความเข้มแข็ง จัดการตนเอง และร่วมสร้างพื้นที่ของตนเองให้เป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่