อาหาร

สวนอาหารเรือนฆาวี

แม้จะเพิ่งเปิดร้านเมื่อเดือนตุลาคม 2558 แต่ในตำบลเล็กๆ อย่างตำบลเมืองปอน สวนอาหารเรือนฆาวีถือเป็นร้านอาหารที่คอยเชิดหน้าชูตาตำบลเมืองปอน

 
0 review Add to Favorites

บึงตกปลารางข้าวลอย

ครั้งหนึ่งที่นี่เคยประสบปัญหาแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรมาก่อน เมื่อมีแหล่งน้ำแล้ว ชาวบ้านก็ตอบแทนด้วยการช่วยรักษาแหล่งทรัพยากรนี้ให้คงความสมบูรณ์มากที่สุด

 
0 review Add to Favorites

อ่อมหวาย

นับเป็นอาหารจานเด่นของตำบลเหล่าใหญ่ โดยนำหวายอ่อนมาทำแกง ใช้น้ำใบย่านาง ใส่ไก่ ใส่ผัก ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า เสร็จสรรพเตรียมนึ่งข้าวเหนียวไว้กินพร้อม

 
0 review Add to Favorites

บ้านอาเดีย

แม้จะเพิ่งเปิดร้านมาได้ไม่ถึงปี แต่ที่ร้านอาเดีย ก็มีคนติดใจขอฝากตัวเป็นลูกค้าประจำกันเพียบ เพราะไม่ว่าจะเจ้าของร้านจะหยิบจับทำอะไรเป็นอาหารก็ดูจะอร่อยไปซะหมด

 
0 review Add to Favorites