สิ่งแวดล้อม

Image Not Available

เกาะขันธ์ แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชุมชน

ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งเรียนรู้ พัฒนาชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบนิเวศน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 
0 review Add to Favorites

พิพิธภัณฑ์บ้านเฮินไต

พิพิธภัณฑ์บ้านเฮินไต เป็นเรือนไม้หลังย่อม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเมืองปอนเหนือ เพื่อเตือนสติ และบ่งบอกเรื่องราวแต่หนก่อนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

 
0 review Add to Favorites

วัดหนองเงือก

นอกจากสถาปัตยกรรมอันเป็นที่เลื่องลือ วัดหนองเงือกยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะมีพระเถระซึ่งได้รับการยอมรับจากสาธุชนในล้านนาหลายรูป

 
0 review Add to Favorites

ระบบเหมืองฝาย บ้านเมืองปอน

ระบบเหมืองฝายที่เราเห็นกันในบ้านเมืองปอน เป็นเพียงปลายทาง ด้วยบรรดาผู้สร้างวางระบบลำเลียงน้ำจากต้นน้ำ ให้ไหลผ่านพื้นที่ทำกิน ก่อนเข้าสู่โซนตั้งบ้านเรือน

 
0 review Add to Favorites

ประปาภูเขา บ้านท่าหินส้ม

ถึงจะมีพื้นที่ป่าภายในหมู่บ้าน แต่ทว่าบ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรจำนวนร้อยกว่าหลังคาเรือน กลับต้องเผชิญปัญหาไม่มีน้ำกินน้ำใช้ในฤดูร้อน

 
0 review Add to Favorites

ปัญจักสีลัต

สีลัต เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่อยู่คู่กับดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานนับศตวรรษ แม้จะถูกสั่นคลอนไปบ้าง ตามจำนวนของผู้แสดงที่เริ่มน้อยลงเรื่อยๆ

 
0 review Add to Favorites

กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชน บ้านจอมทอง

บ้านจอมทองมีปัญหาเรื่องน้ำอยู่ตลอด คือหากไม่แล้งจนสุดขั้ว ก็ท่วมจนสุดใจ จึงเกิดระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ขึ้น เพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

 
0 review Add to Favorites

สภาซูรอ

“...และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจกรรมทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย...”

 
0 review Add to Favorites