ย้อมผ้าเปลือกมะดัน กิจกรรมสภาเด็กตำบลอีเซ

ย้อมผ้าเปลือกมะดัน กิจกรรมสภาเด็กตำบลอีเซ ร่วมกับ อบต.อีเซ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรักษาสิื่งแวดล้อม

คือความสมดุลแห่งหนองกุงสวรรค์

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ภายในกลไกอันสลับซับซ้อนของการปกครองในประเทศไทย เฟืองตัวเล็กแต่มีจำนวนมากย่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนพัฒนา ลองเฟืองเหล่านี้ไม่มีคุณภาพหรือบกพร่อง ผลกระทบก็น่ากลัวอยู่ไม่น้อย

ชุมชนเล็กๆ กับภารกิจยิ่งใหญ่ Zero Waste ณ บ้านหนองไฮ

5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อพูดถึงสิ่งแวดล้อม เราคิดถึงอะไรบ้าง หิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว ขยะ มลพิษ ภาวะโลกร้อน ฯลฯ
หากไล่เลียงให้ดีจะพบว่าสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น

แหล่งน้ำแห่งพระเมตตา “สมเด็จพระราชินี”สู่ชุมชนอบต.แว้งจ.นราธิวาส

บันทึกข่าวเหตุการณ์อุทกภัยแต่ละครั้ง รวมทั้งเหตุรอบล่าสุดที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนธ.ค. 2559 กับกรณี 12 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ทั้งชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล จากปริมาณฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่มากกว่าทุกปี

ขบวนการจัดการภัยพิบัติ ตำบลแว้ง

แทบจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ปกติไปเสียแล้ว สำหรับเรื่องน้ำท่วม พายุเข้า ในพื้นที่เขตตำบลแว้ง ทว่าถึงเหตุการณ์จะเกิดประเดี๋ยวประด๋าว แต่พอผ่านไปกลับทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้

ป่า-น้ำ-สัตว์ ในถิ่นปกาเกอะญอ

เราแวะซื้อหาน้ำติดไว้หลังรถเผื่อกระหาย ก่อนมุ่งขึ้นสู่บ้านแม่ลาก๊ะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 20-30 กิโลเมตร ฟังดูเหมือนใกล้ แต่ด้วยเส้นทางหินลูกรังและเป็นทางชันไต่ขึ้น ทำให้เราไม่สามารถทำความเร็วได้เท่าไรนัก ทิวทัศน์สองข้างทางชวนให้เพลิดเพลินดี

1 2 3