นาเจริญ ดึงวิถีพุทธ สกัดนักดื่มหน้าใหม่ตลอดปี

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ นาเจริญ  ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดกิจกรรม วิถีพุทธต่อเนื่องตลอดปี หวังสร้างต้นแบบ บุคคล ครอบครัว ลด ละเลิก สกัดนักดื่มหน้าใหม่

ย้อมผ้าเปลือกมะดัน กิจกรรมสภาเด็กตำบลอีเซ

ย้อมผ้าเปลือกมะดัน กิจกรรมสภาเด็กตำบลอีเซ ร่วมกับ อบต.อีเซ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรักษาสิื่งแวดล้อม

สกัดนักสูบหน้าใหม่ “โตไป-ไม่สูบ” เครือข่ายร่วมสร้างฯทั่วประเทศรณรงค์วันเด็ก

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ รณรงค์ไม่สูบทั่วประเทศร่วมกันณรงค์ “โตไป-ไม่สูบ”ในงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เข้าใจพิษภัยบุหรี่ตั้งแต่เด็ก

ศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.บ้านหม้อ

“บางครอบครัวพ่อแม่ไม่พูดกันเลย ทำให้ลูกเกิดความอึดอัก เราจะมีจดหมายไปให้พ่อฉบับหนึ่ง ให้แม่ฉบับหนึ่ง แต่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าตัวเองต่างก็ได้จดหมาย พาเขาไปทัศนศึกษา ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน มีการเล่นเกมส์ ทำกิจกรรมร่วมกัน บางครอบครัวเมื่อกับมาแล้วความสัมพันธ์ก็ดีขึ้น”

กีรออาตีพี่สอนน้อง

หัวใจสำคัญของการเป็นมุสลิมที่ดี คือซึมซับและเข้าใจในพระคัมภีร์อัลกุรอาน ทว่าการจะเข้าถึงความหมายเหล่านั้นได้ ต้องเรียนรู้อักษรอาหรับเสียก่อน

1 2 3