เด็กปฐมวัย

ศูนย์เด็กมุสลิมวาตอนียะห์

ตอนที่เราไปถึง เป็นเวลาที่เด็กเข้านอน หลังจากทำกิจกรรมกันมามากมายในช่วงเช้า บางคนหลับปุ๋ยกันไปแล้ว บางคนตื่นอยู่ และเมื่อเห็นคนแปลกหน้าอย่างเรา ก็พลันร้องไห้ขึ้นมาเสียอย่างนั้น “เด็กไม่คุ้นกับคนแปลกหน้า เขากลัว” อันนาตูลียา หะยีเจ๊ะแน หัวหน้าศูนย์ฯ คนปัจจุบันพูดขึ้น อันนาตูลียาRead more

 
0 review Add to Favorites

ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ

เมื่อเราได้มีโอกาสมาบึงลาดโพธิ์ในวันแรกที่มาถึงตำบลโพรงมะเดื่อ เราได้เห็นอาคารหลังหนึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายสุดของพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ทำการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สาขาอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ก็ทำให้เราอดที่จะสนใจไม่ได้ วันนั้นเลยเวลาทำการของศูนย์ฯ ไปแล้ว แต่อีกสองวันให้หลัง เรากลับมาใหม่ พร้อมกับคำถามที่มีอยู่ในใจ เด็กพิเศษไม่ใช่ปัญหาRead more

 
0 review Add to Favorites

โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)

โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) เป็นโรงเรียนเก่าแก่ซึ่งอยู่คู่ตำบลโพรงมะเดื่อแห่งนี้มาเกือบร้อยปี มีบทบาทสำคัญในการผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นรากฐานให้กับสังคม ซึ่งในส่วนของการเล่าเรียนนั้น ที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพว่าทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ หากแต่สิ่งที่พิเศษของโรงเรียนแห่งนี้ คือจุดยืนเรื่องการเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันRead more

 
0 review Add to Favorites

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน

แม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ ที่มีเด็กทั้งหมด 216 คน แต่โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน โรงเรียนเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งในปี 2446 แห่งนี้ ยังเป็นศูนย์รวมของเด็กจากหมู่บ้านต่างๆ ในตำบล เหตุเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ ที่สำคัญยังเป็นโรงเรียนประจำ ให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลพักอาศัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายRead more

 
0 review Add to Favorites

ศูนย์เด็กเล็กแสงส่องหล้า 9

ช่วงเช้าสายเที่ยงบ่าย เด็กๆ ร้องไห้กระจองอแง เพราะพ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน บางคนถูกปล่อยทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ด้วยเหตุนี้ ในปี 2524 ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านจึงรวบรวมเงินทุน เพื่อตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กขึ้น โดยขอใช้สถานที่ของศูนย์สภาตำบล หน้าวัดหอไตร แต่การตั้งศูนย์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ด้วยความไม่พร้อมของตัวสถานที่Read more

 
0 review Add to Favorites

ชมรมว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

แม้จะเป็นชมรมว่ายน้ำเล็กๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากแต่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ เล่าว่า ที่สร้างสระว่ายน้ำขึ้นเพราะอยากเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี ต่อมาถึงได้มองว่าควรจะขยายต่อเป็นชมรมกีฬาว่ายน้ำ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมในภาพรวม ขณะเดียวกันก็เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้แก่เยาวชนที่มีทักษะด้านนี้ให้สูงขึ้น ซึ่งก็มีรางวัลมากมายเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ ขณะที่Read more

 
0 review Add to Favorites

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแม่แรง

“…ท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมา ถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา…” เสียงเล็กแหลมดังเจื้อยแจ้วไปทั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยหนูน้อยเหล่านี้กำลังขะมักเขม้นเพื่อเตรียมตัวร่วมแสดงในงานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน บางคนไม่เพียงเปล่งเสียงเท่านั้น หากยังแสดงท่าทาง ดูน่ารักสมวัยจริงเชียว ย้อนกลับไปเมื่อปี 2536 ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดศรีมงคลต้นผึ้ง แห่งบ้านต้นผึ้งRead more

 
0 review Add to Favorites