มาสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาให้ครบ 5 ฐานกัน!

มาสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาให้ครบ 5 ฐานกัน! . สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา คือห้องเรียนธรรมชาติที่เด็กทุกคนในชุมชนควรได้รับ การสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาให้ครบทั้ง 5 ฐาน จึงมีผลต่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องของเด็ก เพราะแต่ละฐานก็เหมาะกับเด็กวัยต่างกันไป หากชุมชนมีฐานสนามเด็กเล่นครบ ย่อมทำให้เด็กได้รับประโยชน์ องค์การรู้ และการพัฒนาครบทุกด้าน . ในปัจจุบัน สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ถูกสร้างขึ้นครบทั้ง 5 ฐาน ใน 10 ชุมชนทั่วประเทศไทย และอยู่ในระหว่างการดำเนินการอีก 2 ชุมชน จากการสนับสนุนของ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีรายชื่อดังนี้ . ภาคเหนือ 1. ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2. ทต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย . ภาคกลาง 1. ทต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 2. ทต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 3. อบต.วังใหม่ […]

“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” สร้างเด็กไทยให้ฉลาดกว่าเมื่อวาน!

“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” สร้างเด็กไทยให้ฉลาดกว่าเมื่อวาน! . ปัจจุบัน ชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยได้เริ่มนำเอาโครงการเล่นตามพ่อ หรือแนวคิด “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” มาใช้ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย เพื่อการพัฒนาสูงสุดของเด็ก ๆ ในชุมชน . “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” คือแนวคิดการสร้างสนามเด็กเล่นขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้ออกมาเล่น ได้ออกกำลังกาย ได้เรียนรู้ชุมชนจากการปฏิบัติจริงที่ไม่ใช่แค่คำบอกเล่าของครูหรือหนังสือ ได้รู้จักธรรมชาติให้มากขึ้นจากการเล่นแต่ละฐาน และได้รับความสุข สนุกไปกับการเล่นที่ได้ความรู้ . แนวคิด “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” จะแบ่งออกเป็นสนามเด็กเล่นทั้ง 5 ฐาน คือ สระน้ำ อิน จัน, สระทารก, ค่ายกล Spider Man, เรือสลัดลิง และหัดว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย ได้พัฒนาตนเป็นเด็กคนสำคัญของชุมชน . #เล่นตามพ่อ #สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #ชุมชนเข้มแข็ง #สสส สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 1 “สระน้ำ […]

สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 5 “หัดว่ายน้ำ”

สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 5 “หัดว่ายน้ำ” . “หัดว่ายน้ำ” คือฐานที่ควรสร้างเป็นฐานสุดท้าย สระน้ำที่มีความลึก 60 ซม. แห่งนี้คือพื้นที่ที่เด็ก ๆ จะได้ฝึกว่ายน้ำให้เป็น ฝึกการพยุงตัว ฝึกการช่วยเหลือเพื่อนในน้ำ ให้เด็กได้คุ้นเคยกับการการเล่นน้ำ โดยอาจจะทำสไลด์เดอร์ต่อลงมาจาก “เรือสลัดลิง” ก็ได้ . นอกจากจะได้เล่นสนุกในน้ำแล้ว ฐาน “หัดว่ายน้ำ” ยังสามารถเป็นพื้นที่ฝึกทักษะให้เด็กได้ โดยคุณครูอาจพาเด็กมาสอนทักษะการช่วยเหลือเพื่อนยามตกน้ำ, การผายปอด หรือการแบกผู้ป่วยขึ้นหลัง (ด้วยวิธีของลูกเสือ) ในบริเวณนี้ได้ . #เล่นตามพ่อ #สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #ชุมชนเข้มแข็ง #สสส

สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 4 “เรือสลัดลิง”

สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 4 “เรือสลัดลิง” . ฐานที่ 4 จะเหมาะกับเด็ก 3-10 ขวบ เรือสลัดลิงจะเป็นเหมือนบ้านไม้ 2 ชั้น ชั้นบนจะมีส่วนของลานกว้างใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ เป็นพื้นที่สำหรับการเล่านิทาน และพื้นที่ด้านในตัวบ้านที่เป็นส่วนของห้องสมุด มีหนังสือมากมายให้เด็กได้อ่าน . ชั้นล่างจะเป็นส่วนใต้ถุนบ้าน เป็นพื้นที่สำหรับการจัด Workshop สอนทำขนม สอนทำศิลปะ หรืองานประดิษฐ์ต่าง ๆ ส่วนรอบตัวบ้านจะประกอบด้วยเครื่องเล่นนานาชนิด ให้เด็กได้ปีนป่าย โหน แกว่งไปตามเชือก . ในฐานนี้ จะทำให้เด็กได้ฝึกสร้างกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว ได้ผจญภัยอย่างอิสระไปกับเครื่องเล่นโดยรอบ ในขณะเดียวกัน เด็ก ๆ ที่มาร่วม Workshop ก็จะได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ได้ร่วมฟังนิทาน อ่านหนังสือที่มีประโยชน์ในห้องสมุดของ “เรือสลัดลิง” แห่งนี้ . #เล่นตามพ่อ #สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #ชุมชนเข้มแข็ง #สสส

สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 3 “ค่ายกล Spider Man”

สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 3 “ค่ายกล Spider Man” . เหมาะกับเด็ก 3-10 ขวบ (ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด และการซ่อมบำรุงเครื่องเล่นอย่างต่อเนื่อง) ในฐานนี้จะประกอบไปด้วย ‘บ่อทราย’ ใช้เป็นทรายละเอียด กันการตกกระแทก, ‘โครงเสาไม้เนื้อแข็ง’ ที่ไม่มีมุมแหลมคม, ‘เชือกใยยักษ์’ ที่ใช้ในการประมง และ ‘ต้นไม้ใหญ่’ ที่มีกิ่งและลำต้นตรง เพื่อการเดินเชือก . ฐาน “ค่ายกล Spider Man” จะช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อ จากการปีนป่ายเส้นเชือก นอกจากนี้ การได้ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลา จะทำให้เด็กมีการเติบโต เรียนรู้การเคลื่อนไหวที่มั่นคงจากเครื่องเล่น ทำให้เด็กฉลาดและอารมณ์ดี . #เล่นตามพ่อ #สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #ชุมชนเข้มแข็ง #สสส

สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 2 “สระทารก”

สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 2 “สระทารก” . “สระทารก” เหมาะกับเด็ก 1-3 ขวบ (ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด) โดยภายในฐานจะประกอบด้วย ‘สระน้ำ’ เอียงระดับความลึก ให้มีทั้งส่วนตื้นและส่วนลึก มีทางเดินรอบสระ พื้นผิวขัดหยาบ ๆ เพื่อกันลื่น, ‘น้ำพุกลางสระ’ เพื่อสร้างรุ้งกินน้ำ, ‘น้ำพุข้างสระ’ ติดตั้งให้พุ่งเอียง โค้งลงในสระ, ‘ก๊อกน้ำและสายยาง’ และ ‘สไลเดอร์’ สูง 1.10 เมตร ทำมุมเอียง 40 องศา . “สระทารก” จะช่วยพัฒนาความรู้สึกของเด็กที่รักการเล่นน้ำ ให้เปลี่ยนเป็นรักน้ำ แล้วค่อย ๆ ปลูกฝังให้เด็กอยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ เพื่อให้ในอนาคต เด็กจะสนใจที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ น้ำท่วม น้ำแล้ง หรือน้ำเสีย เพื่อรักษาแหล่งน้ำที่เขารักเอาไว้ พร้อมทำให้เด็กสนใจเกี่ยวกับน้ำมากขึ้น ต่อยอดอนาคต เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ หรือวิศวกรทางน้ำ . #เล่นตามพ่อ […]

1 2 3