ชมรมเปตอง คนเล่นลูกเหล็ก

ในยามที่พระอาทิตย์เริ่มอ่อนกำลังลง กลุ่มคนจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันที่ลานสาธารณะใกล้ที่ทำการเทศบาล ซึ่งมีการสร้างสนามเปตองเอาไว้ สมาชิกประจำลานเปตองนี้นำทีมโดยชมรม อสม. ที่มักจะมาประลองฝีมือกันเป็นประจำยามเย็น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

กลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างเสริมดูแลสุขภาพที่สำคัญของคน 20 ชุมชนในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ คือกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย (บีบหยา)

“…ในสมัยพุทธกาลมีหมอรักษาโรคท่านหนึ่ง ชื่อว่า ‘เจ่หว่าก๊ะ’ กล่าวว่าเป็นหมอเทวดาที่สามารถยื้อความตายจากยมบาลได้ ทุกคนที่หมอท่านนี้ให้การรักษาจะต้องหาย ต่อมาเกิดเหตุการณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวรเพราะฉันอาหารผิดสำแดง

ศูนย์รวมน้ำใจคนเหล่าใหญ่ : กลุ่มไทยเหล่าใหญ่ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส

ปัญหาสุขภาพในชุมชนชนบทนั้น ลำพังเพียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คงไม่อาจดูแลได้ทั่วถึง ในขณะที่กระบวนการของ อสม. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์การเป็นหูเป็นตาให้ รพ.สต. อีกทางหนึ่ง

ชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต

จากชีวิตที่มีการทำงานกินเวลาส่วนใหญ่กลับต้องหยุดชะงักลงเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณด้วยเหตุนี้เองทำให้กลุ่มผู้อาวุโสชาวมุสลิมในพื้นที่รือเสาะรวมตัวกันขึ้นในนามชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่แรง

เมื่อรุ่งเช้าของวันพฤหัสบดีเวียนมาถึง ผู้สูงอายุที่ยังมีแรงเดินเหินจะรู้จุดนัดหมายอยู่ในใจ ก่อนจะเดิน หรือหยิบจับรถถีบ รถเครื่องบึ่งไปตามอัธยาศัย ถือเป็นวันพบเพื่อน และวันแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

1 2 3