ผู้สูงอายุ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

สังคมไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุทุกขณะ ทว่าการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพยังเป็นเรื่องยากของหลายๆ พื้นที่ ด้วยเหตุนี้เองทางเทศบาลตำบลแม่แรงจึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขขึ้นเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุ ความจริงแล้วกิจกรรมนี้เป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ด้วยตัวเลขสถิติฟ้องว่า มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ ณัฐฐาพร ยะอะนันต์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เล่าว่า ที่ตำบลแม่แรงมีRead more

 
0 review Add to Favorites

สุขภาพดีวิถีไทย

จริงๆ แล้ว ขบวนการรักสุขภาพไม่ได้มีเพียงชาวบ้านหนองเงือกเท่านั้น แต่มีอยู่ทุกหนแห่งในตำบลแม่แรง จากบ้านหนองเงือก เราเดินทางไปที่ชุมชนกอม่วง บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 เพื่อไปดูให้เห็นกับตาว่า ที่นี่เขาไม่ได้ออกกำลังกายกันเล่นๆ บุญหลง ปันดอนตอง ประธานชุมชนกอม่วงRead more

 
0 review Add to Favorites

รวมใจให้บ้านหลังสุดท้าย

ด้วยความอยากช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เขาจึงเริ่มรวมกลุ่มเล็กๆ ที่ศาลาธรรมสังเวชวัดโนนประชาสรรค์ ช่วยกันต่อโลงศพ ทาด้วยสีทาไม้

 
0 review Add to Favorites

ประปาภูเขา บ้านท่าหินส้ม

ถึงจะมีพื้นที่ป่าภายในหมู่บ้าน แต่ทว่าบ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรจำนวนร้อยกว่าหลังคาเรือน กลับต้องเผชิญปัญหาไม่มีน้ำกินน้ำใช้ในฤดูร้อน

 
0 review Add to Favorites

สุขศาลาคำกั้ง

ที่นี่เป็นศูนย์กลางของอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่ที่ 4 และ 10 ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจ คือการเป็นแกนกลางในการขจัดโรคไข้เลือดออกให้หมดไปจากพื้นที่

 
0 review Add to Favorites

กองทุนจัดการศพผู้สูงอายุ

ว่าด้วยงานศพ ไม่ว่าจะศาสนาใด ก็ใช้จ่ายเงินกันไม่น้อยทั้งนั้น ผู้สูงอายุที่ตะปอเยาะเล็งเห็นความจริงในข้อนี้ เลยรวมตัวกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่งานศพของตัวเอง

 
0 review Add to Favorites