“ไม่เครียด ไม่เหงา  เมื่อผู้สูงวัยได้พบกัน”  วิทยาลัยผู้สูงวัย  ไทนาป่าแซงบถิ่มกัน

“ไม่เครียด ไม่เหงา  เมื่อผู้สูงวัยได้พบกัน”  วิทยาลัยผู้สูงวัย  ไทนาป่าแซงบถิ่มกัน ของที่ ตำบลนาป่าแซง   อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  ตั้งมาได้2ปี ผู้สูงอายุมัแต่รอยยิ้มสุขภาพดี 

ห่วงผู้สูงอายุขาดคนดูแล เร่งปฏิบัติการเปลี่ยนผู้สูงวัยสร้างเมือง

สภาพัฒน์ฯระบุครอบครัวไทยมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุลดลง ทำให้พบผู้สูงอายุขาดคนดูแลเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ สสส.ลงนามข้อตกลงร่วมท้องถิ่น ปฏิบัติการมุ่งสู่ผู้สูงวัยสร้างเมือง

เกาะขันธ์ ต้นแบบตำบลสุขภาวะ ชู “กำนันสไตล์” กลไกขับเคลื่อนพื้นที่

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นหัวหอกสำคัญของกลไกคณะกรรมการพัฒนาตำบล และดูแลลูกบ้านในเขตรับผิดชอบ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ช่างฝีมือกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวที่ตั้งเรียงรายอยู่ คือประดิษฐกรรมที่ชายอาวุโสแห่งหมู่ที่ 6 บ้านบาลูกา นามว่า นิเด นิแว ค่อยๆ สร้างสรรค์ขึ้นจากพรสวรรค์และภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานหลายสิบปี

รพ.สต.ร่วมใจ

ภาพแรกที่สัมผัสได้ทันทีเมื่อเยื้องกรายเข้าสู่ ‘โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรือซอ’ ก็คือพื้นที่ได้รับการจัดเป็นสัดเป็นส่วน ทั้งสวนผักปลอดสารพิษ ห้องน้ำคนพิการ ศูนย์สุขภาพแผนไทย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แว้ง

การจัดการสุขภาพที่ดีนั้นมิใช่หมายถึงโรงพยาบาลดี หมอเก่ง พยาบาลพร้อม อุปกรณ์ครบเท่านั้น หากแก่นของสุขภาพที่ดี คือการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือป้องกันความเจ็บป่วย

1 2 3