ผู้สูงอายุ

เกาะขันธ์ ต้นแบบตำบลสุขภาวะ ชู “กำนันสไตล์” กลไกขับเคลื่อนพื้นที่

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นหัวหอกสำคัญของกลไกคณะกรรมการพัฒนาตำบล และดูแลลูกบ้านในเขตรับผิดชอบ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ศวภ.ใต้ตอนบน) ตำบลเกาะขันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ต.เกาะขันธ์Read more

 
0 review Add to Favorites

ช่างฝีมือกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวที่ตั้งเรียงรายอยู่ คือประดิษฐกรรมที่ชายอาวุโสแห่งหมู่ที่ 6 บ้านบาลูกา นามว่า นิเด นิแว ค่อยๆ สร้างสรรค์ขึ้นจากพรสวรรค์และภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานหลายสิบปี ในอดีตชายผู้นี้คือช่างก่อสร้างฝีมือเยี่ยม แต่เพราะโรคหัวใจที่เริ่มรุมเร้าทำให้เขาถูกแพทย์สั่งห้ามทำงานหนักเด็ดขาด เมื่อกลับมาอยู่บ้าน ก็ช่วยภรรยาที่เป็นแม่ค้าขายขนมทำงานที่บ้าน จนไปสังเกตเห็นกะลามะพร้าวจำนวนมากที่ภรรยากองทิ้งไว้Read more

 
0 review Add to Favorites

รพ.สต.ร่วมใจ

ภาพแรกที่สัมผัสได้ทันทีเมื่อเยื้องกรายเข้าสู่ ‘โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรือซอ’ ก็คือพื้นที่ได้รับการจัดเป็นสัดเป็นส่วน ทั้งสวนผักปลอดสารพิษ ห้องน้ำคนพิการ ศูนย์สุขภาพแผนไทย หรือแม้แต่ถังขยะ ที่แยกขยะเปียกขยะแห้ง คงไม่ใช่การกล่าวชมเกินจริง หากจะบอกว่า นี่เป็น รพ.สต. ที่จัดการพื้นที่ได้ลงตัวและสวยงามที่สุดเท่าที่เคยเยือนมา นับเป็นภาพสะท้อนของความใส่ใจในเรื่องคุณภาพและบริการRead more

 
0 review Add to Favorites

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แว้ง

การจัดการสุขภาพที่ดีนั้นมิใช่หมายถึงโรงพยาบาลดี หมอเก่ง พยาบาลพร้อม อุปกรณ์ครบเท่านั้น หากแก่นของสุขภาพที่ดี คือการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือป้องกันความเจ็บป่วย ตลอดจนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง และคนรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่หลายคนเรียกว่า กองทุน สปสช. จึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน อาซือมิงRead more

 
0 review Add to Favorites

ชมรมเปตอง คนเล่นลูกเหล็ก

ในยามที่พระอาทิตย์เริ่มอ่อนกำลังลง กลุ่มคนจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันที่ลานสาธารณะใกล้ที่ทำการเทศบาล ซึ่งมีการสร้างสนามเปตองเอาไว้ สมาชิกประจำลานเปตองนี้นำทีมโดยชมรม อสม. ที่มักจะมาประลองฝีมือกันเป็นประจำยามเย็น อย่าว่างั้นงี้เลย วันที่เราไป พวกเขาใส่เสื้อทีมมาโชว์ด้วย ไม่ได้เล่นกันธรรมดาแล้วแบบนี้ สุกิจ รัตนผล เลขานุการชมรมเปตอง ทักทายพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าRead more

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

กลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างเสริมดูแลสุขภาพที่สำคัญของคน 20 ชุมชนในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ คือกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 นำพณ ลิ้มธนเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ในฐานะเลขานุการกองทุนฯ เล่าให้ฟังว่า การเข้าสู่กระบวนการนี้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ที่ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอุดหนุนงบประมาณตามรายหัวประชากรลงมาที่ท้องถิ่นโดยตรงRead more

 
0 review Add to Favorites

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย (บีบหยา)

“…ในสมัยพุทธกาลมีหมอรักษาโรคท่านหนึ่ง ชื่อว่า ‘เจ่หว่าก๊ะ’ กล่าวว่าเป็นหมอเทวดาที่สามารถยื้อความตายจากยมบาลได้ ทุกคนที่หมอท่านนี้ให้การรักษาจะต้องหาย ต่อมาเกิดเหตุการณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวรเพราะฉันอาหารผิดสำแดง อาเจียนเป็นพระโลหิต เจ่หว่าก๊ะทราบเรื่องจึงได้เตรียมสมุนไพรอย่างดีเพื่อไปรักษาพระพุทธองค์ ทว่าก่อนหน้านี้ตถาคตได้ตรัสรับการอาราธนาของพญามารว่าจะเข้าสู่พระนิพพาน เมื่อหมอมาถึงจึงทรงปฏิเสธ สร้างความเสียใจให้แก่เจ่หว่าก๊ะยิ่งนัก เมื่อเดินทางกลับบ้านที่เมืองปอน หมอจึงโยนยาสมุนไพรในถุงย่ามทิ้งไปตามป่าเขา ส่งผลให้ป่าเมืองปอนเต็มไปด้วยยารักษาโรคมากมาย…”Read more

 
0 review Add to Favorites

ศูนย์รวมน้ำใจคนเหล่าใหญ่ : กลุ่มไทยเหล่าใหญ่ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส

ปัญหาสุขภาพในชุมชนชนบทนั้น ลำพังเพียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คงไม่อาจดูแลได้ทั่วถึง ในขณะที่กระบวนการของ อสม. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์การเป็นหูเป็นตาให้ รพ.สต. อีกทางหนึ่ง ตำบลเหล่าใหญ่เห็นว่า สิ่งที่มีอยู่อาจไม่พอ คงจะดีกว่าถ้ามีกลุ่มองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสเต็มกำลัง ต้นสายปลายเหตุนั้นคือกลุ่มคนผู้มีอาการทางจิตRead more

 
0 review Add to Favorites

ชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต

จากชีวิตที่มีการทำงานกินเวลาส่วนใหญ่กลับต้องหยุดชะงักลงเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณด้วยเหตุนี้เองทำให้กลุ่มผู้อาวุโสชาวมุสลิมในพื้นที่รือเสาะรวมตัวกันขึ้นในนามชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันในมวลหมู่สมาชิก รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่กัน มานะ กรูตามา ผู้ประสานงานชมรม เล่าให้ฟังว่า ชมรมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2553 อาศัยสมาชิกผู้อาวุโส จากทั้งภาคประชาชน และภาคราชการที่มีอายุอยู่ในวัยนับถอยหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ให้เหล่าสมาชิกได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันRead more

 
0 review Add to Favorites

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่แรง

เมื่อรุ่งเช้าของวันพฤหัสบดีเวียนมาถึง ผู้สูงอายุที่ยังมีแรงเดินเหินจะรู้จุดนัดหมายอยู่ในใจ ก่อนจะเดิน หรือหยิบจับรถถีบ รถเครื่องบึ่งไปตามอัธยาศัย ถือเป็นวันพบเพื่อน และวันแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่แรง หรือการขับเคลื่อนของเทศบาลตำบลแม่แรง ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ เปิดทำการครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2557Read more

 
0 review Add to Favorites