ฉ่ำน้ำ สงกรานต์วันที่4 “ลดเมาเพิ่มสุข”อุบัติเหตุยังเป็นศูนย์

 เข้าสู่วันที่ 4  ฉ่ำน้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ลดเมาเพิ่มสุข ร่วมภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ หลายเครือข่ายสถานการณ์ปกติ อุบัติเหตุเป็นศูนย์  ขณะที่อีกหลายชุมชนเพิ่มมาตรการสร้างวินัยลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัย

13 เมษาฯ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ สายใยรักครอบครัว

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เปลี่ยนผู้สูงอายุเป็นพลังผลักดันชุมชน

ใกล้เทศกาลสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ หลายชุมชนภายใต้ “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชมท้องถิ่นน่าอยู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”เริ่มจัดกิจกรรมเปลี่ยนเพิ่มพลังผู้สูงอายุ

ใกล้สังคมสูงวัยปี๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุ ๑๑ ล้านคน

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชมท้องถิ่นน่าอยู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สำรวจพบข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนอายุ ผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี มากที่สุด ร้อยละ ๕๕ ขณะที่กรมกิจการผู้สูงอายุพบ ปี๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุ ๑๑ ล้านคน

เริ่มกันแล้ว ..เครือข่ายท้องถิ่นตื่นตัวลดเมาสร้างสุข รับสงกรานต์

เริ่มกันแล้ว เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  เฝ้าระวังอุบัติเหตุ ลดเมาสร้างสุข เตรียมรณรงค์ให้ความรู้ และปรับถนนปลอดภัย รับเทศกาลสงกรานต์ 

ชุมชนท้องถิ่น เปลี่ยนผู้สูงอายุเป็นพลัง

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเปลี่ยนผู้สูงอายุให้เกิดพลัง

1 2 3 17