ประกวดภาพระบายสี เลิกสูบ ก็เจอสุข และบุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๑

โครงการท้องถิ่นมุ่งพัฒนา สร้างสรรค์พลังเครือข่ายสู่สุขภาวะที่ยั่งยื่น องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อ.รามัน จ.ยะยา  จัดประกวดภาพระบายสี เลิกสูบ ก็เจอสุข และบุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๑

ชวนร่วมสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ณ Hall 8เมืองทองธานี

ตำบลวังแดงเร่งสรุปบทเรียน7วันอันตราย

บทเรียน 7วันอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง มีคนบาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีคนเสียชีวิต

๗ วันอันตรายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ที่ตำบลมิตรภาพ 

ผลการทำงานแบบเข้มงวดของเครือข่าย ลดเมา  เพิ่มสุข ตั้งด่านชุมชน ตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑  ทำให้อุบัติเหตุเท่ากับศูนย์  ที่เทศบาลตำบลมิตรภาพ  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม            

  ชมพระอาทิตย์ตกดิน -กินปลา  ชุมชนเล่าเรื่องที่เขื่อนอุบลรัตน์  ขอนแก่น  

ชมพระอาทิตย์ตกดิน -กินปลา ชุมชนเล่าเรื่องที่เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ยามเย็นที่ตำบลดินดำ ทนุ ศรีทรงเมือง ผู้ใหญ่บ้านกุดดุก หมู่ที่3 พาผมซ้อนรถมอเตอร์ไซด์ไปที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายร่วมสร้างฯยังคึกคัก  ช่วงโค้งสุดท้าย7วันอันตราย

โค้งสุดท้าย7วันอันตราย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ยังคงทำหน้าที่ ลดเมา เพิ่มสุข อย่างแข็งขัน

1 2 3